koľko

combien, (koľko... toľko...) autant... autant..., (niekoľko, veľa) (hovor.) plusieurs

Koľko to stojí?
Ça coûte combien ?, Ça fait combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?ˌ sa fε kɔ̃bjε̃ ?
Koľko máš peňazí?
Tu as combien d'argent ?
ty ɑ kɔ̃bjε̃ daʀʒɑ̃ ?
Koľko tam bude ľudí?
Combien de personnes y aura-t-il ?
kɔ̃bjε̃ də pεʀsɔn i oʀatil ?
Koľko vás je?
Combien êtes-vous ?, (hovor.) Vous êtes combien ?
kɔ̃bjε̃ εtvu ?ˌ vuzεt kɔ̃bjε̃ ?
Koľko je hodín?
Quelle heure est-il ?, Tu as l'heure ?
kεl œʀ εtil ?ˌ ty ɑ lœʀ ?
Koľko máš rokov?
Quel âge as-tu ?, (hovor.) Tu as quel âge ?
kεl ɑʒ ɑty ?ˌ ty ɑ kεl ɑʒ ?