keby

si, (kiež) si +ind., que +subj.

Keby som bol na tvojom mieste, počkal by som.
(Si j'étais) à ta place, j'attendrais.
(si ʒetε) a ta plasˌ ʒatɑ̃dʀε
Keby tak bol tu.
Si seulement il était là...
si sœlmɑ̃ il etε la
Keby len to. (to nie je to hlavné)
Le problème n'est pas là.
lə pʀɔblεm nε pɑ la
aj keby...
même si...
mεm si