k, ku

à, vers, (účel) pour

Choď k oknu.
Mets-toi près de la fenêtre.
mεtwa pʀε də la f(ə)nεtʀ
Sadli sme si k stolu.
Nous nous sommes assis à table.
nu nu sɔmasi a tabl
Príď k nám.
Viens chez nous.
vjε̃ ʃe nu
Mal by si ísť k doktorovi.
Tu devrais voir/consulter un médecin.
ty dəvʀε vwaʀ/kɔ̃sylte œ̃ med(ə)sε̃
Nepribližuj sa ku mne!
Ne m'approche pas !, Ne t'approche pas de moi !
nə mapʀɔʃ pɑ !ˌ nə tapʀɔʃ pɑ də mwa !
K tomu sa nebudem vyjadrovať.
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus.
ʒə nə f(ə)ʀe pɑ də kɔmɑ̃tεʀ lad(ə)sy
Blahoželal mi k narodeninám.
Il m'a souhaité un bon anniversaire.
il ma suεte œ̃ bɔnanivεʀsεʀ
Pridáte sa k nám?
Voulez-vous nous joindre ?
vulevu nu ʒwε̃dʀ ?
A k tomu všetkému ešte...
Et en plus...
e ɑ̃ plys
Ide to od desiatich k piatim.
Ça va de mal en pis.
sa va də mal ɑ̃ pi
Nejde to k sebe. (nehodí sa)
Ça ne va pas ensemble.
sa nə va pɑ ɑ̃sɑ̃bl
Schyľuje sa k búrke.
Le temps est à l'orage.
lə tɑ̃ εta lɔʀaʒ
jedna k desiatim (pomer)
un à dix
œ̃ a dis
k vašim službám
à votre service
a vɔtʀ sεʀvis