jeho

son, sa, ses

Je to jeho auto?
C'est sa voiture ?
se sa vwatyʀ ?
Tie topánky nie sú jeho.
Ces chaussures ne sont pas à lui.
se ʃosyʀ nə sɔ̃ pɑ a lɥi
Bol to jeho dobrý priateľ.
C'était un de ses bons amis.
setεtœ̃ də se bɔ̃zami
To je jeho vec.
C'est son problème., C'est son affaire.
se sɔ̃ pʀɔblεmˌ se sɔnafεʀ
Na jeho mieste by som tam nechodil.
Je n'irais pas là à sa place.
ʒə niʀε pɑ la a sa plas
Filmy, to je jeho. (má ich rád)
Il est amateur de cinéma., Le cinéma ? Il adore !
il εtamatœʀ də sinemaˌ lə sinema ? il adɔʀ !
jeho byt/kabát
son appartement/manteau
sɔ̃ apaʀtəmɑ̃/mɑ̃to