jediný

unique, seul/seule

Jediný, kto prišiel...
Le seul qui est venu...
lə sœl ki ε v(ə)ny
Jediné, čo môžeš urobiť...
La seule chose que tu peux faire...
la sœl ʃoz kə ty pø fεʀ
Všetko sa to stalo počas jediného dňa.
Tout est arrivé pendant un seul jour.
tutεtaʀive pɑ̃dɑ̃ œ̃ sœl ʒuʀ
Nebol som zďaleka jediný.
Je n'ai pas de loin été seul.
ʒə ne pɑ də lwε̃ ete sœl
ani jeden jediný
pas un seul
pɑzœ̃ sœl
jedine
seulement
sœlmɑ̃
jedine, že by...
seulement si...
sœlmɑ̃ si
jedine pod podmienkou, že...
seulement à condition que...
sœlmɑ̃ a kɔ̃disjɔ̃ kə