jedenie

repas m

Čo je na jedenie?
Qu'est-ce qu'il y a à manger ?
kεs kil i a a mɑ̃ʒe ?
Dal by som si niečo na jedenie.
Je prendrais quelque chose à manger.
ʒə pʀɑ̃dʀε kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe
Máte niečo na jedenie?
Avez-vous quelque chose à manger ?
avevu kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe ?
To nie je na jedenie.
C'est immangeable.
setε̃mɑ̃ʒabl
Kúp niečo na jedenie.
Achète quelque chose à manger.
aʃεt kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe