jazdiť

čím aller en qqch, prendre qqch

Vieš jazdiť na koni?
Tu sais monter à cheval ?
ty sε mɔ̃te a ʃ(ə)val ?
Rád jazdím na koni.
J'aime bien faire du cheval.
ʒεm bjε̃ fεʀ dy ʃ(ə)val
Na čo to jazdí? (auto)
À quoi marche-t-elle ?
a kwa maʀʃtεl ?