jazda

čím promenade f en/à qqch, (na koni) monte f

Daj prednosť v jazde! (značka)
Cédez le passage !
sede lə pɑsaʒ !
Sú to tri hodiny jazdy z...
C'est à trois heures de route de...
seta tʀwɑzœʀ də ʀut də
jazda v opitosti/pod vplyvom alkoholu
conduite en état d'ivresse
kɔ̃dɥit ɑ̃neta divʀεs