ja

je, (samostatne) moi, (sám - pri zdôraznení) moi-même

Ja (nie) som...
Je (ne) suis (pas)...
ʒə (nə) sɥi (pɑ)
To som ja.
C'est moi.
se mwa
Ja nie.
Pas moi.
pɑ mwa
Som hladný. – Aj ja.
J'ai faim. – Moi aussi.
ʒe fε̃ - mwa osi
Bola rovnako stará ako ja.
Elle avait le même âge que moi.
εl avε lə mεm ɑʒ kə mwa
Daj mi to.
Donne-le-moi., (hovor.) Donne-moi ça.
dɔnləmwaˌ dɔnmwa sa
Poďme ku mne. (domov)
Allons chez moi.
alɔ̃ ʃe mwa
Mne to hovor! (ja viem najlepšie)
À qui le dis-tu ?
a ki lə dity ?
Daj mi pokoj!
Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !
lεsmwa tʀɑ̃kil !ˌ fiʃmwa la pε !
Nezahrávaj sa so mnou.
Ne me cherche pas !
nə mə ʃεʀʃ pɑ !
Čo ja viem?
Est-ce que je sais, moi ?
εs kə ʒə sεˌ mwa ?
pre mňa za mňa
peu m'importe
pø mε̃pɔʀt