hrubý

ép|ais/-aisse, gros/grosse, (drsný, vulgárny) gross|ier/-ière

To je hrubá lož.
C'est un infâme mensonge.
setœ̃nε̃fɑm mɑ̃sɔ̃ʒ
Nakrájaj mäso na hrubé plátky.
Coupe la viande en tranches épaisses.
kup la vjɑ̃d ɑ̃ tʀɑ̃ʃ ?
hrubé správanie
comportement vulgaire
kɔ̃pɔʀtəmɑ̃ vylgεʀ
urobiť hrubú čiaru za čím
tirer un trait sur qqch
tiʀe œ̃ tʀε