hroziť

komu čím menacer qqn de qqch

Hrozí nebezpečenstvo, že...
Il y a un danger que...
ilja œ̃ dɑ̃ʒe kə
Hrozilo jej, že príde o prácu.
Elle risquait de perdre son emploi.
εl ʀiskε də pεʀdʀ sɔnɑ̃plwa
Hrozí mu až šesť rokov väzenia.
Il risque jusqu'à six ans de prison.
il ʀisk ʒyska sizɑ̃ də pʀizɔ̃
Hrozil mi päsťou.
Il me montrait le poing.
il mə mɔ̃tʀε lə pwε̃
To nehrozí!
Pas de chance !
pɑ də ʃɑ̃s !
(Ešte) Stále jej hrozí nebezpečenstvo.
Elle est (toujours) en danger.
εl ε (tuʒuʀ) ɑ̃ dɑ̃ʒe