horší

pire, (neschopnejší) plus mauv|ais/-aise, (kvalitatívne) inféri|eur/-eure

Ona je ešte horšia než ja!
Elle est encore pire que moi !
εl εtɑ̃kɔʀ piʀ kə mwa !
Horšie to (už) ani nemôže byť.
Cela ne peut pas être encore pire.
s(ə)la nə pø pɑ εtʀ ɑ̃kɔʀ piʀ
Nie je to o nič horšie, než...
Ce n'est pas plus pire que...
sə nε pɑ ply piʀ kə
Je to čím ďalej (tým) horšie.
Ça va de mal en pis.
sa va də mal ɑ̃ pi
Bolo to oveľa horšie, než som myslel.
C'était beaucoup plus mauvais que je l'avais cru.
setε boku ply mɔvε kə ʒə lavε kʀy
zmena/obrat k horšiemu
changement/tournure pour le pire
ʃɑ̃ʒmɑ̃/tuʀnyʀ puʀ lə piʀ
nechať si čo na horšie časy
garder une poire pour la soif
gaʀde yn pwaʀ puʀ la swaf