hodiť

jeter, (do cieľa) lancer

Hodil po mne kameň.
Il m'a jeté une pierre.
il ma ʒəte yn pjεʀ
Hodím ťa tam autom. (zaveziem)
Je vais t'emmener.
ʒə vε tɑ̃məne
Hodil som list do schránky.
J'ai jeté la lettre dans la boîte (aux lettres).
ʒe ʒəte la lεtʀ dɑ̃ la bwat (o lεtʀ)
Hodili to na neho. (vinu ap.)
On l'a mis dans son tort.
ɔ̃ la mi dɑ̃ sɔ̃ tɔʀ
hodiť šabľu (povracať sa)
gerber
ʒεʀbe
hodiť starosti za hlavu
laisser tomber les soucis
lese tɔ̃be le susi