hlúpy

sot/sotte, bête, idi|ot/-ote

Urobil som hlúpu chybu.
J'ai fait une faute stupide.
ʒe fε yn fot stypid
Nebuď hlúpy!
Ne sois pas bête !
nə swa pɑ bεt !
To bolo od neho hlúpe.
C'était stupide de sa part.
setε stypid də sa paʀ
Bolo mi to hlúpe... (trápne)
Ça me gênait beaucoup de...
sa mə ʒεnε boku də...
Robí sa hlúpym. (že nevie)
Il fait l'œuf., Il fait le Jacques., Il joue le sot.
il fε lœfˌ il fε lə ʒakˌ il ʒu lə so
Na hlúpu otázku hlúpa odpoveď.
À question sotte, réponse sotte.
a kεstjɔ̃ sɔtˌ ʀepɔ̃s sɔt