hlas

voix f, (volebný) vote m, (názor) opinion f

Budem musieť zvýšiť hlas.
Je serai obligé d'élever la voix.
ʒə s(ə)ʀe ɔbliʒe del(ə)ve la vwɑ
Poznal som ho po hlase.
Je l'ai reconnu à sa voix.
ʒə le ʀ(ə)kɔny a sa vwɑ
Odpovedala tichým hlasom.
Elle répondait à voix basse.
εl ʀepɔ̃dε a vwɑ bɑs
Dal som im svoj hlas.
J'ai voté pour eux.
ʒe vɔte puʀ ø
Získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Il a gagné la majorité absolue des voix/votes.
il a gaɲe la maʒɔʀite apsɔly de vwɑ/vɔt
hlasová schránka
boîte vocale
bwat vɔkal