hladný

(byť hladný) avoir faim

Nie si hladný?
Tu n'as pas faim ?
ty na pɑ fε̃ ?
Začínam byť hladný.
Je commence à avoir faim.
ʒə kɔmɑ̃s a avwaʀ fε̃
Si hladný? – A ako!
Tu as faim ? – Et (puis) comment !
ty ɑ fε̃ ? - e (pɥi) kɔmɑ̃ !
Som hladný ako vlk.
J'ai une faim de loup., J'ai une de ces faims !
ʒe yn fε̃ də luˌ ʒe yn də se fε̃ !
Je hladný po úspechu.
Il est avide de succès.
il εtavid də syksε