hádať sa

s kým o čo se disputer, se quereller avec qqn sur qqch

Nehádajme sa (o tom).
Ne nous (en) disputons pas.
nə nu (ɑ̃) dispytɔ̃ pɑ
Prestaňte sa hádať o hlúpostiach!
Arrêtez d'ergoter !
aʀεte dεʀgɔte !
Stále sa hádajú.
Ils se disputent sans cesse.
il sə dispyt sɑ̃ sεs
Nemá cenu sa hádať.
Ça ne vaut pas la peine de se disputer.
sa nə vo pɑ la pεn də sə dispyte
Nehádaj sa so mnou!
Ne discute pas avec moi !
nə diskyt pɑ avεk mwa !