hádať

deviner

Skús hádať!
Essaie de deviner !
esε də d(ə)vine !
Hádaj, kto prišiel!
Devine qui est là !
dəvin ki ε la !
Môžeš trikrát hádať.
Tu devines ?
ty dəvin ?
Nechaj ma hádať.
Laisse-moi deviner.
lεsmwa d(ə)vine
Hádaš správne/zle.
Tu devines juste/faux.
ty dəvin ʒyst/fo
Vieš to, alebo len hádaš?
Tu le sais ou tu devines ?
ty lə sε u ty dəvin ?
Hádal by som mu takých 80.
Je lui donnerais quatre-vingts ans.
ʒə lɥi dɔn(ə)ʀε katʀvε̃zɑ̃