fajčiť

fumer, (robiť orálny sex) koho sucer qqn

Fajčíte?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Nefajčím.
Je ne fume pas.
ʒə nə fym pɑ
Môže sa tu fajčiť?
On peut fumer ici ?
ɔ̃ pø fyme isi ?
Prestal som fajčiť zo dňa na deň.
J'ai tout à fait arrêté de fumer.
ʒe tuta fε aʀete də fyme
Fajčí jednu za druhou/ako Turek.
Il fume cigarette sur cigarette.
il fym sigaʀεt syʀ sigaʀεt
Fajčí trávu ostošesť.
Il fume de l'herbe comme un fou.
il fym də lεʀb kɔm œ̃ fu