existovať

exister, être, il y a

Existuje na to liek.
Il y a un remède à cela.
ilja œ̃ ʀ(ə)mεd a s(ə)la
Predtým nič také neexistovalo.
Il n'existait rien de pareil/tel auparavant.
il nεgzistε ʀjε̃ də paʀεj/tεl opaʀavɑ̃
Tá firma prestala vlani existovať.
Cette entreprise a cessé d'exister l'année passée.
sεt ɑ̃tʀəpʀiz a sese dεgziste lane pɑse
Neexistuje! (v žiadnom prípade)
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !