dvihnúť sa, dvíhať sa

se (sou)lever, (vstať) se mettre debout, (po páde) se ramasser

Dvihni sa! (vstávaj)
Lève-toi !, Mets-toi debout !
lεvtwa !ˌ mεtwa d(ə)bu !
Dvíha sa vietor.
Le vent se lève.
lə vɑ̃ sə lεv
Dvíha sa mi z toho žalúdok.
Cela me soulève le cœur.
s(ə)la mə sulεv lə kœʀ
Je načase dvihnúť sa. (a ísť)
Il est temps de s'en aller.
il ε tɑ̃ də sɑ̃nale