druhý

sec|ond/-onde, deuxième, (iný) autre

Skončil/Dobehol druhý.
Il est arrivé deuxième/en deuxième place.
il εtaʀive døzjεm/ɑ̃ døzjεm plas
Na druhý deň...
Le jour suivant..., Le lendemain...
lə ʒuʀ sɥivɑ̃ˌ lə lɑ̃dmε̃
To je druhá strana mince.
C'est le revers de la médaille.
se lə ʀ(ə)vεʀ də la medaj
na jednej strane... a na druhej strane
d'un côté... de l'autre
dœ̃ kote... də lotʀ
Ako každý druhý...
Comme les autres...
kɔm lezotʀ
Je to druhý Maradona.
C'est un autre Maradona.
setœ̃notʀ maʀadɔna
Pomáhajú jeden druhému.
Ils s'entraident.
il sɑ̃tʀεd
Obsadil druhé miesto.
Il a pris la deuxième place.
il a pʀi la døzjεm plas
Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.
Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
nə fε pɑ a otʀɥi sə kə ty nə vudʀε pɑ kɔ̃ tə fas
chytiť druhý dych
trouver un second souffle
tʀuve œ̃ s(ə)gɔ̃ sufl
každý druhý deň
un jour sur deux, tous les deux jours
œ̃ ʒuʀ syʀ døˌ tule dø ʒuʀ
po druhé (pri vypočítavaní)
deuxièmement, secundo
døzjεmmɑ̃ˌ səgɔ̃do
na druhú (umocnený)
à la puissance deux
a la pɥisɑ̃s dø
druhá odmocnina
racine carrée
ʀasin kaʀe
z druhej ruky (informácia ap.)
de seconde main
də s(ə)gɔ̃d mε̃