doviesť

koho amener, (so sebou) emmener qqn, (priviesť do cieľa) mener

Dovedieš ho domov?
Tu l'amènes chez lui ?
ty lɑ̃εn ʃe lɥi ?
Doviedol tím k víťazstvu.
Il a mené l'équipe à la victoire.
il a məne lekip a la viktwaʀ
Mapa nás dovedie do cieľa.
La carte nous aidera à arriver à la destination.
la kaʀt nuzεd(ə)ʀa a aʀive a la dεstinasjɔ̃