dotknúť sa, dotýkať sa

koho/čoho toucher qqn, (à) qqch, koho (uraziť) offenser, (zraniť) blesser qqn

Ani som sa toho nedotkol!
Je ne l'ai même pas touché !, Je n'y ai même pas touché !
ʒə nə le mεm pɑ tuʃe !ˌ ʒə ni ε mεm pɑ tuʃe !
Dúfam, že som sa vás nedotkol.
J'espère ne pas vous avoir touché.
ʒεspeʀ nə pɑ vuzavwaʀ tuʃe
Jeho poznámka sa ma dotkla.
Sa remarque m'a blessé.
sa ʀ(ə)maʀk ma blese
Dotkol som sa jej citov.
J'ai blessé ses sentiments.
ʒe blese se sɑ̃timɑ̃
Dotkla sa niekoľkých kontroverzných tém.
Elle a touché quelques sujets controversés.
εl a tuʃe kεlk(ə) syʒε kɔ̃tʀɔvεʀse
Nedotýkať sa!
Ne pas toucher !
nə pɑ tuʃe !
Nedotýkajte sa mojich kníh!
Ne touchez pas (à) mes livres !
nə tuʃe pɑ (a) me livʀ !
Nedotýkaj sa ma!
Ne me touche pas !
nə mə tuʃ pɑ !