dosť

čoho assez, suffisamment, pas mal de qqch

Máme dosť času.
Nous avons assez de temps., On a suffisamment de temps.
nuzavɔ̃ ase də tɑ̃ˌ ɔ̃na syfizamɑ̃ də tɑ̃
Mali ste dosť? (o jedle)
Vous avez bien/assez mangé ?
vuzave bjε̃/ase mɑ̃ʒe ?
toho mám dosť.
J'en ai assez., J'en ai marre., J'en ai ras le bol.
ʒɑ̃nε aseˌ ʒɑ̃nε maʀˌ ʒɑ̃nε ʀɑ lə bɔl
Je dosť chladno.
Il fait assez froid.
il fε ase fʀwa
Je dosť dobrý.
Il est pas mal.
il ε pɑ mal
Je dosť bystrá na to, aby to vedela.
Elle est assez intelligente pour le savoir.
εl εtase ε̃teliʒɑ̃t puʀ lə savwaʀ
viac než dosť
plus qu'assez
ply kase
dosť často
assez souvent
ase suvɑ̃