dopredu

1(posun vpred) en avant, devant, (do prednej časti) vers l'avant

Pozeraj/Dívaj sa dopredu!
Regarde devant toi !
ʀ(ə)gaʀd d(ə)vɑ̃ twa !
Musíme myslieť dopredu.
Il faut que nous soyons plus prévoyants.
il fo kə nu swajɔ̃ ply pʀevwajɑ̃
Sadnem si dopredu. (v aute)
Je me mets devant.
ʒə mə mε d(ə)vɑ̃
Hodiny idú o päť minút dopredu.
L'horloge avance de cinq minutes.
lɔʀlɔʒ avɑ̃s də sε̃minyt

2(vopred) à l'avance, d'avance, par avance

Vedel som to dopredu.
Je le savais à l'avance/d'avance.
ʒə lə savε a lavɑ̃s/davɑ̃s
oznámenie sedem dní dopredu
préavis de sept jours
pʀeavi də sεt ʒuʀ