doplatiť

1(úplne zaplatiť) payer (le reste), (splatiť) rembourser complètement

Kto to doplatí?
Qui paiera/payera le reste ?
ki pεʀa/pεj(ə)ʀa lə ʀεst ?
Budete musieť doplatiť desať eur.
Vous serez obligé de payer dix euros de plus.
vu s(ə)ʀe ɔbliʒe də peje dizøʀo də plys
Tí sa nedoplatia!
Ils vont payer la peau des fesses !
il vɔ̃ peje la po de fεs !

2(utrpieť škodu) na čo payer pour qqch, se ressentir, (doľahnúť) souffrir de qqch

Na toto doplatíš.
Tu seras puni pour ça un jour.
ty s(ə)ʀa pyni puʀ sa œ̃ ʒuʀ
Na svoju nepozornosť doplatil životom.
Il a payé son imprudence de sa vie.
il a peje sɔnε̃pʀydɑ̃s də sa vi
Kto doplatí na globálne otepľovanie?
Qui subira les conséquences du réchauffement global ?
ki sybiʀa le kɔ̃sekɑ̃s dy ʀeʃofmɑ̃ glɔbal ?
Najviac na to doplatil on.
C'est lui qui en a souffert le plus.
se lɥi ki ɑ̃na sufεʀ lə plys