dôležitý

import|ant/-ante, d'importance

Tamto nie je (také) dôležité.
Ce n'est pas si important.
sə nε pɑ si ε̃pɔʀtɑ̃
Toto je oveľa dôležitejšie než...
Ceci est beaucoup plus important que...
səsi ε boku plyzε̃pɔʀtɑ̃ kə
Najdôležitejšie je...
Le plus important, c'est...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se
To je pre nich veľmi dôležité.
C'est assez important pour eux.
setase ε̃pɔʀtɑ̃ puʀ ø
Prikladá tomu veľkú dôležitosť.
Il y accorde une grande importance.
il i akɔʀd yn gʀɑ̃d ε̃pɔʀtɑ̃s