dočkať sa

čoho arriver à qqch, obtenir, trouver qqch (après avoir attendu)

Už sa nemôže dočkať. (začiatku ap.)
Il a vraiment hâte.
il a vʀεmɑ̃ ˈɑt
Neboj sa, dočkáš sa.
N'aie pas peur, ça viendra.
nε pɑ pœʀˌ sa vjε̃dʀa
Nemôžem sa dočkať, sa s ňou zoznámim.
Je suis impatient de faire sa connaissance.
ʒə sɥi ε̃pasjɑ̃ də fεʀ sa kɔnεsɑ̃s
Nemôžem sa dočkať, prídu.
J'ai hâte de les voir arriver.
ʒe ˈɑt də le vwaʀ aʀive