dochádzať

fréquenter, aller, (míňať sa) commencer à manquer

Dochádza nám palivo.
On tombe à court de carburant.
ɔ̃ tɔ̃b a kuʀ də kaʀbyʀɑ̃
Dochádzajú baterky.
Les piles sont faibles.
le pil sɔ̃ fεbl
Dochádza mi trpezlivosť.
La patience m'échappe.
la pasjɑ̃s meʃap
Občas dochádza k tomu, že...
Des fois, il arrive que...
de fwaˌ il aʀiv kə
Stále im nedochádza, aké je to nebezpečné.
Ils ne se rendent toujours pas compte à quel point c'est dangereux.
il nə sə ʀɑ̃d tuʒuʀ pɑ kɔ̃t a kεl pwε̃ se dɑ̃ʒʀø
Už mu to dochádza. (začína chápať)
Il commence à comprendre.
il kɔmɑ̃s a kɔ̃pʀɑ̃dʀ