do

1(dovnútra) dans, à, en

Daj to do tašky/chladničky.
Mets-le dans le sac/frigo.
mεlə dɑ̃ lə sak/fʀigo
Išla do školy.
Elle est allée à l'école.
εl εtale a lekɔl
Odišiel do Moskvy.
Il est parti pour Moscou.
il ε paʀti puʀ mɔsku
Často cestujem do zahraničia.
Je vais souvent à l'étranger.
ʒə vε suvɑ̃ a letʀɑ̃ʒe
Do toho ťa nič (nie je).
Ça ne te regarde pas., Qu'est-ce que ça peut te faire ?
sa nə tə ʀ(ə)gaʀd pɑˌ kεs kə sa pø tə fεʀ ?
Zaľúbil som sa do nej.
Je suis tombé amoureux d'elle.
ʒə sɥi tɔ̃be amuʀø dεl
Som do nej blázon.
Je suis fou d'elle.
ʒə sɥi fu dεl
Do toho! (povzbudzovanie)
Allez allez !
ale ale !
Do hodiny som tam.
J'y serai dans une heure.
ʒi s(ə)ʀe dɑ̃zyn œʀ
Postav sa do radu!
Mets-toi dans le rang !
mεtwa dɑ̃ lə ʀɑ̃ !
Idem do postele.
Je vais me coucher.
ʒə vε mə kuʃe
Pichol som sa ihlou do prsta.
Je me suis piqué au doigt avec une aiguille.
ʒə mə sɥi pike o dwa avεk yn egɥij
Čo ťa do toho.
Cela ne te regarde pas.
s(ə)la nə tə ʀ(ə)gaʀd pɑ
Nebolo mi do smiechu.
Je n'avais aucune envie de rire.
ʒə navε okyn ɑ̃vi də ʀiʀ
Choď do riti!
Va te faire foutre !, Va te faire enculer !
va tə fεʀ futʀ !ˌ va tə fεʀ ɑ̃kyle !
Nejde mi to do hlavy.
Je n'arrive pas à comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Do tretice všetko dobré.
Jamais deux sans trois.
ʒamε dø sɑ̃ tʀwɑ
Dajte sa do toho!
Allez-y !
alei !

2(až po) jusqu'à, dans, avant

Počkaj až do konca.
Attends jusqu'à la fin.
atɑ̃ ʒyska la fε̃
Do dnešného dňa...
Jusqu'à aujourd'hui...
ʒyska oʒuʀdɥi
Počítam do piatich a...
Je compte jusqu'à cinq et...
ʒə kɔ̃t ʒyska sε̃k e
Počkaj do piatej.
Attends jusqu'à cinq heures.
atɑ̃ ʒyska sε̃k œʀ
Budete to mať do pondelka.
Vous l'aurez lundi au plus tard.
vu loʀe lœ̃di o ply taʀ
Bude to hotové do piatich dní.
Ça sera prêt dans cinq jours.
sa s(ə)ʀa pʀε dɑ̃ sε̃ʒuʀ
Najedol som sa do sýtosti.
J'ai mangé à ma faim.
ʒe mɑ̃ʒe a ma fε̃
Toto lepidlo stvrdne do minúty.
Cette colle durcit en une minute.
sεt kɔl dyʀsi ɑ̃nyn minyt
Vyzliekol sa donaha.
Il s'est déshabillé., Il s'est mis à poil.
il se dezabijeˌ il se miza pwal
do najmenšieho detailu
dans le moindre détail
dɑ̃ lə mwε̃dʀ detaj
všetci do jedného
tous sans exception
tus sɑ̃zεksεpsjɔ̃