dnes

aujourd'hui, (v súčasnosti) de nos jours, à présent

Čo robíš dnes večer?
Que fais-tu ce soir ?, (hovor.) Tu fais quoi ce soir ?
kə fεty sə swaʀ ?ˌ ty fε kwa sə swaʀ ?
Stretol som ju dnes ráno.
Je l'ai rencontrée ce matin.
ʒə le ʀɑ̃cɔ̃tʀe sə matε̃
Čo je dnes za deň?
Quel jour sommes-nous ?
kεl ʒuʀ sɔmnu ?
Dnes je všetko inak.
À présent, tout a changé.
a prezɑ̃ˌ tu a ʃɑ̃ʒe
Dnes je mimoriadny deň.
Aujourd'hui, c'est une fameuse journée.
oʒuʀdɥiˌ setyn ? ʒuʀne
odo dneška... (naďalej)
à partir de maintenant...
a paʀtiʀ də mε̃t(ə)nɑ̃
práve dnes
aujourd'hui même
oʒuʀdɥi mεm