chýbať

1(byť neprítomný) être abs|ent/-ente, (nebyť prítomný) manquer

Niečo tu chýba.
Il manque quelque chose ici.
il mɑ̃k kεlk(ə) ʃoz isi
Kto chýba?
Qui est absent ?
ki εtapsɑ̃ ?
Minule som chýbal.
J'étais absent la dernière fois.
ʒetε apsɑ̃ la dεʀnjεʀ fwa
Chýba tomu niečo?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
kεs kil i a də mal a sa ?
Nič mi nechýba.
J'ai tout ce qu'il me faut.
ʒe tu sə kil mə fo
To nám ešte chýbalo!
Il ne nous manquait plus que ça !
il nə nu mɑ̃kε plys kə sa !
Chýbaš mi/Chýbal si mi.
Tu me manques/manquais.
ty mə mɑ̃k/mɑ̃kε

2(pociťovať nedostatok) čo manquer de qqch

Nechýba ti toto? (nie je to tvoje?)
Ce n'est pas à toi ?
sə nε pɑ a twa ?
Chýba tomu (akýkoľvek) zmysel.
C'est (absolument) insensé.
se (apsɔlymɑ̃) ε̃sɑ̃se
Nebude ti chýbať táto učebnica?
Tu peux te passer de ce manuel ?
ty pø tə pɑse də sə manɥεl ?