chcieť sa

čo avoir envie de faire qqch

Nechcelo by sa ti prísť?
Tu ne veux pas venir ?
ty nə vø pɑ v(ə)niʀ ?
Nechce sa mi ísť von.
Je n'ai pas envie de sortir.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də sɔʀtiʀ
Chce sa mi spať.
J'ai sommeil.
ʒe sɔmεj
Chcelo sa mi z toho vracať.
Cela m'a donné envie de vomir.
s(ə)la ma dɔne ɑ̃vi də vɔmiʀ
Keď sa chce, všetko sa dá.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ
Nechce sa mi veriť, že...
Je ne peux pas croire que...
ʒə nə pø pɑ kʀwaʀ kə