Úvod

Ako sa učiť cudzí jazyk Neverte tomu, že nemáte talent na jazyky alebo že ste na ne už starí. S nami zvládnete viac než len základy. Prinášame zoznam častých problémov a ponúkame riešenia, ako ich možno prekonať. 1.Už ste sa cudzí jazyk učili a nepodarilo sa? Nevzdávajte to a vytýčte si reálne ciele.
 • Uvedomte si, prečo sa jazyk učíte. Ak sa len chystáte na dovolenku, nemusíte poznať všetky gramatické pravidlá, zamerajte sa najmä na tematickú slovnú zásobu. Potrebujete písať a čítať alebo skôr rozprávať a pochopiť hovorené slovo?
 • Neučte sa jazyk ako zložitý systém, učte sa s nami skrátka HOVORIŤ JAZYKOM.
 • Snažte sa jazyk učiť priebežne, najlepšie každý deň, kedykoľvek a kdekoľvek je to možné.
2.Bojíte sa rozprávať?
 • Pripravili sme pre vás modelové situácie nahovorené rodenými hovoriacimi tak, aby ste sa mohli pripraviť.
 • Rozprávajte sa nahlas sami so sebou. Zvyknete si tak na to, že váš hlas znie v cudzom jazyku inak.
 • Zamerajte sa na počúvanie, aby ste dostali cudzí jazyk do uší. Podprahovo tak vnímate veľa ďalších javov, okrem iného aj gramatické zákonitosti.
 • Používajte jazyk čo najviac aktívne. Píšte a hovorte (aj keby ste mali len opakovať text z rádia, pesničiek ap.)
3.Nemáte na slovíčka hlavu? Vyskúšajte rôzne metódy.
 • Vypočujte si slovíčka a vyslovujte ich nahlas, pomôže Vám to zafixovať si ich výslovnosť.
 • Učte sa slovíčka v širšom kontexte.
 • Slovo použité v konkrétnej vete či slovnom spojení si vždy zapamätáte ľahšie.
 • Nevynechajte ani tradičné časté opakovanie.
 • Slovíčka si zapisujte - niekomu pomáhajú kartičky - z jednej strany slovenčina, z druhej preklad. Učiť sa budete už len tým, že si kartičky sami napíšete.
 • Ťažké slovíčka si nalepte doma tak, aby ste ich mali neustále na očiach.
 • Jeden gramatický tvar sa učte zároveň s ostatnými tvarmi daného slovíčka. Slovesá sa pokúste ihneď použiť vo vete - skúšajte ich časovať v rôznych osobách (učím sa, učíš sa...) a prepojiť s kontextom, ktorý sa nachádza v učebnici alebo v slovníkoch.
 • Zatrieďujte si slovíčka do tzv. jazykových hniezd podľa toho, ako spolu súvisia (napr. učiteľ, učiteľka, učiť sa ap.). Môžete skúsiť vytvárať aj myšlienkové mapy.
4.Zabúdate? To je úplne normálne. Ak sa k slovíčkam, frázam či ustáleným spojeniam nebudete vracať, začnete ich zabúdať. Zabráňte tomu tak, že sa obklopíte cudzím jazykom.
 • Čítajte v cudzom jazyku, najlepšie nahlas, prípadne využite audioknihy a vybrané vety čo najviac opakujte. Z novín a časopisov sa najskôr zamerajte na reklamy alebo krátke texty.
 • Sledujte filmy a seriály v origináli. Zapnite si titulky, ideálne v jazyku originálu.
 • K obľúbeným filmom sa vracajte. Sami sa presvedčíte, že im budete rozumieť oveľa lepšie.
 • Počúvajte online rádia, na začiatok sú dobré napr. zjednodušené správy, pri ktorých môržete sledovať aj cudzojazyčný text.
 • Prehrajte si obľúbenú pieseň, ku ktorej si nájdete na internete text, preložte si kľúčové slová, aby ste pochopili zmysel.
 • Počúvajte rodených hovoriacich vždy, keď máte príležitosť. Sústreďte sa pritom nielen na porozumenie, ale aj na ich výslovnosť.
5.Bojíte sa, že urobíte chybu?
 • Najčastejšie chyby vznikajú pri použití slova v nesprávnom význame v nesprávnej situácii. Nemá význam snažiť sa naučiť celý slovník alebo memorovať gramatické pravidlá či tabuľky. Oveľa užitočnejšie je učiť sa celé vety s jasným kontextom. Z nich potom možno spätne odvodiť aj gramatické pravidlo alebo ho nahradiť inými slovíčkami.
 • Majte poruke dobrý aktuálny slovník, prípadne využívajte kvalitné online slovníky, ktoré ponúkajú aj audionahrávky výslovnosti.
6.Je pre vás učenie jazyka nuda?
 • Osvojovanie cudzieho jazyka dnes rozhodne nie je len o sedení nad knihami či riešení cvičení na online portáli. Využite mobilné aplikácie, online slovníky alebo iné dostupné internetové zdroje.
 • Nájdite si napríklad na YouTube cudzojazyčné videá. Čítajte online diskusie a blogy, ktoré sa venujú aktuálnym témam.
 • Snažte sa skrátka urobiť si z učenia zábavu. Budete prekvapení, ako ľahko a prirodzene si potom nové vedomosti osvojíte.
Ako na angličtinu Angličtina je špecifická nielen svojou rozsiahlou slovnou zásobou, ale najmä viacvýznamovosťou jednotlivých výrazov. Mnoho slov má viacero odlišných významov a význam jedného slova sa môže líšiť podľa kontextu alebo tiež v rámci jednotlivých odborov. Musíte sa preto zmieriť s tým, že ak sa naučíte prvý (základný) význam bežného anglického slovíčka, neznamená to, že ho už „ovládate“. Zvýšte pozornosť obzvlášť vtedy, keď slovíčko uvidíte v kombinácii s iným slovesom či predložkou, než na ktoré ste už zvyknutí. Môže ísť o frázy, frázové slovesá alebo ustálené spojenia, na ktorých je angličtina z veľkej časti založená. Učte sa preto radšej celé frázy, nie iba jednotlivé slovíčka. Pomôcť vám v tom môžu aj kvalitné výkladové slovníky, ktoré sú väčšinou dostupné zadarmo online (napr. od vydavateľstiev ako Collins, Cambridge, Merriam Webster, Oxford, Macmillan atď.). V tejto učebnice sa tiež snažíme k uvedenej základnej slovnej zásobe pridať čo najviac bežných a praktických fráz a ustálených spojení súvisiacich s preberaným javom či témou. Ďalším špecifikom angličtiny je výslovnosť, ktorá sa pri väčšine slov zásadne líši od písanej podoby. Zvyknite si preto pri učení slovíčok venovať vždy veľkú pozornosť výslovnosti. Ak sa slovíčka a ich významy budete učiť počas čítania textu, dohľadajte si, ako sa vyslovujú a opakujte ich nahlas. Bez osvojenia správnej výslovnosti totiž vizuálne zažité slovíčko nebudete schopní správne použiť v rozhovore a s veľkou pravdepodobnosťou ho ani nerozpoznáte pri počúvaní. Pokúste sa počúvať čo najviac rodených hovoriacich. Na začiatok je dobré počúvať spravodajské relácie, v ktorých sa väčšinou používa štandardná angličtina jednoduchšia na porozumenie. Naopak niektoré americké filmy z černošského prostredia alebo britské filmy z londýnskeho podsvetia ap. môžu byť tvrdým orieškom aj pre pokročilých angličtinárov. Ak sa chystáte do zahraničia, kde budete potrebovať hlavne pasívne porozumieť hovorenej reči, snažte sa napočúvať si ľudí, ktorí pochádzajú z danej oblasti. Regionálne rozdiely v anglickej výslovnosti sú vo všeobecnosti významné. V učebnici by sa tieto odlišnosti ťažko opisovali. Ak plánujete komunikovať napr. so Škótmi, rozhodne nie je vhodné spoliehať sa na počúvanie správ z USA alebo štandardnú angličtinu z BBC ap. Až totiž začujete rodeného Škóta, budete veľmi nemilo prekvapení, ako málo mu rozumiete. Máte obľúbené americké alebo britské filmy či seriály? Pokúste sa zohnať si ich v pôvodnom znení a sledujte ich v origináli. Pozrite si napríklad jeden konkrétny diel seriálu v slovenčine a potom v angličtine. Sústreďte sa na slovnú zásobu, typické spojenia, frázy ap. Občas stačí jedna situácia alebo hláška a použité spojenie vám hneď utkvie v pamäti. Často zistíte, že sa aj v zdanlivo nesúvisiacich vetách opakujú podobné spojenia alebo analógie, z ktorých možno vypozorovať zákonitosti fungovania angličtiny. Čím viac rôznych, pre vás zaujímavých pohľadov na jazyk si utvoríte, tým viac ho spoznáte „zo všetkých strán“. Zároveň si sami vyskúšate, aké metódy učenia vám najviac vyhovujú. Môžete sa na ne neskôr viac zamerať. Nebojte sa, že urobíte chybu a pokúste sa rozprávať! Keď hneď sami nepochopíte, stačí povedať: „Sorry, I didn't get that“. Ak vám niekto chce naozaj niečo povedať, určite to rád zopakuje alebo povie inak a jednoduchšie. A pre vás nie je lepší spôsob, ako si overiť, do akej miery vaša snaha v cudzom jazyku prináša ovocie.
Sprievodca učebnicou Učebnica je určená začiatočníkom a mierne pokročilým, poslúži však aj tzv. večným začiatočníkom alebo tým, ktorí si chcú cudzí jazyk rýchlo oprášiť. Cieľom učebnice je poskytnúť používateľovi v čo najprehľadnejšej a zrozumiteľnej podobe všetko potrebné k tomu, aby bol schopný na základnej úrovni porozumieť písanému i hovorenému jazyku, dorozumieť sa v bežných každodenných situáciách na ulici, v práci či pri cestovaní v zahraničí. Učebnica zodpovedá úrovni A1-B1 s miernym presahom do B2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Dôraz sa kladie na praktický prístup k osvojovaniu cudzieho jazyka bez zbytočnej teórie. Všetky výklady sú doplnené množstvom jasných praktických príkladov so slovenským prekladom, aby ste problematike ľahko porozumeli. Učebnica sa člení na 20 lekcií. Každá piata je vždy opakovacia - zahŕňa síce novú slovnú zásobu, ale slúži na opakovanie už zvládnutej látky, nenájdete v nej žiadnu novú gramatiku. Záverečná kapitola obsahuje prehľad všetkého podstatného z prebranej gramatiky.
Ako s učebnicou pracovať Nasledujúci postup nepovažujte za jediný možný. Samoštúdium cudzieho jazyka je veľmi individuálna záležitosť a je potrebné, aby si každý používateľ vyskúšal, aký postup mu vyhovuje. 1.Špecifickou oblasťou angličtiny je výslovnosť, ktorá sa pri väčšine slov zásadne líši od písanej podoby. Vysvetliť laikovi všeobecné pravidlá anglickej výslovnosti nie je jednoduché. Z toho dôvodu nemá zmysel ju na úvod teoreticky rozoberať, venujte však veľkú pozornosť výslovnosti slovíčok už pri ich učení. Ak si slovíčko osvojíte len v písanej podobe, často ho pasívne pri počúvaní ani nerozpoznáte. Aj preto sú dôležité slová v textoch učebnice a v slovnej zásobe doplnené o fonetický prepis. V online verzii nájdete aj príslušné audionahrávky nahovorené rodenými hovoriacimi. 2.Predtým, než sa začnete učiť slovíčka a frázy, prehrajte si nahrávku úvodného textu, pokúste sa mu porozumieť, najlepšie len počúvaním. Až následne si prečítajte text a zoznámte sa so slovnou zásobou (frázy za článkami a jednotlivé slovíčka na konci lekcie). Úvodné texty si môžete napísať aj ako diktát, nové slovíčka a frázy si lepšie zapamätáte. 3.Slovnú zásobu (slovíčka a frázy) sa učte postupne a vždy ich opakujte nahlas. Následne si slovíčka vypíšte, ideálne v použitých vetách či spojeniach. Ak vám napriek tomu budú niektoré slovíčka chýbať, môžete použiť slovníky, konverzácie a hovorníky vydávané vydavateľstvom Lingea. 4.Sústreďte sa na otázky za úvodným textom na sivom pozadí. Overíte si tak, či ste textu porozumeli. Riešenie týchto úloh nájdete v priloženom kľúči. 5.Prejdite k výkladu gramatiky. Myslite však na to, že zmyslom štúdia jazyka nie je naučiť sa pravidlá naspamäť. Praktický význam poučiek i slovíčok sa najlepšie naučíte v kontexte konkrétnych viet. Rozhodne nezúfajte, ak urobíte chybu. Gramatiku sa môžete učiť postupne a vracať sa k nej. Keď zabudnete, v ktorej lekcii sa daný gramatický jav preberal, nazrite do podrobného registra. 6.Na záver sa pustite do cvičení. Prvé cvičenia venujeme porozumeniu textu, prípadne hovorenej reči či písaniu. Nechýbajú ani cvičenia zamerané na výslovnosť. Nasleduje precvičovanie preberaných gramatických javov a slovnej zásoby. Riešenie všetkých cvičení nájdete v priloženom kľúči. Na rozdiel od mnohých iných učebníc uvádzame vždy správne riešenie, a to aj v prípade úloh na tvorenie viet. 7.Hneď ako sa naučíte všetky slovíčka a zvládnete všetky cvičenia danej lekcie bez toho, aby ste nazerali do riešenia v kľúči, môžete smelo pokročiť do nasledujúcej lekcie a postupovať spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. 8.Nezabúdajte sa pravidelne vracať k predchádzajúcim lekciám, aby sa vám gramatika a slovíčka udržali v pamäti. Príkladové vety z predchádzajúcich lekcií môžete navyše obmeňovať pomocou novej slovnej zásoby. Želáme vám veľa úspechov a zábavy pri štúdiu s novou učebnicou.