Useful phrases

Názory, čo (ne)mám rád, čo sa mi (ne)páči

My likes and dislikes
[]
čo mám a nemám rád
What do you like doing?
[]
Čo rád robíš?
I like swimming and skiing.
[]
Rád plávam a lyžujem.
I also enjoy chatting with friends.
[]
Tiež rád četujem s kamarátmi.
My favourite activity is riding a bike.
[]
Najradšej jazdím na bicykli.
How do you like it?
[]
Ako sa ti to páči?
I like it a lot.
[]
Veľmi sa mi to páči.
I don't like it very much.
[]
Veľmi sa mi to nepáči.
Which do you like better?
[]
Ktorý sa ti páči viac?
What do you like best?
[]
Čo máš najradšej?
Do you like this music?
[]
Páči sa ti táto hudba?
What's your favourite band?
[]
Ktorú kapelu máš najradšej?
What did you think of the film?
[]
Čo si hovoril na ten film?
I found it quite interesting.
[]
Zdalo sa mi to celkom zaujímavé.
I think it's great!
[]
Myslím, že je to super!
I'm not crazy about it.
[]
Nie som z toho nadšený.
What do you like to drink?
[]
Čo rád piješ?
I prefer juice to beer.
[]
Mám radšej džús ako pivo.
He's crazy about her.
[]
Je do nej blázon.
He's interested in cars.
[]
Zaujíma sa o autá.
That's not my thing.
[]
To nie je nič pre mňa.
I really hate this.
[]
Toto fakt neznášam/nenávidím.
I can't stand him.
[]
Neznášam ho., Nemôžem ho vystáť.

Všimnite si použitie slovesa find (nájsť) pri vyjadrovaní názoru, ak chceme povedať, aké niečo niekomu pripadá. Napr.: I find it very interesting. - “Pripadá mi to veľmi zaujímavé.”, She finds it difficult. - “Zdá sa jej to ťažké.” ap.

Obrat be crazy about ... znamená byť blázon do... Užíva sa ale aj všeobecne a ironicky. Napr.: I'm not crazy about it. - Nie som z toho práve nadšený. ap.

Obraty na opis osôb

What does he look like?
[]
Ako vyzerá? on
What is she like?
[]
Aká je?
She's very pretty.
[]
Je veľmi pekná.
He's quite handsome.
[]
Je celkom pekný.
He looks nice.
[]
Vyzerá sympaticky., Vyzerá milo.
Does he wear glasses?
[]
Nosí okuliare?
He's wearing sunglasses.
[]
Má slnečné okuliare.
What is she wearing?
[]
Čo má na sebe? ona
She's wearing a long dress.
[]
Má na sebe dlhé šaty.
What hair does she have?
[]
Aké má vlasy?
She has long blonde hair.
[]
Má dlhé blond vlasy.
He has straight dark hair.
[]
On má rovné tmavé vlasy.
He has a beard.
[]
Má bradu.
She's slim and quite tall.
[]
Je štíhla a dosť vysoká.
She has long legs.
[]
Má dlhé nohy.
He's short and fat.
[]
Je malý a tlstý.
He's well-built.
[]
Je dobre stavaný.
He has broad shoulders.
[]
Má široké plecia.
She's suntanned.
[]
Je opálená.
He's rather pale.
[]
Je pomerne bledý.
He's a head taller than her.
[]
Je o hlavu vyšší než ona.

Všimnite si rozdiel pri použití rôznych časov vo vetách s rovnakým slovesom: He's wearing glasses. (prítomný priebehový čas) - Má okuliare. (práve teraz), ale He wears glasses. (jednoduchý prítomný čas) - “Nosí okuliare.” (všeobecne, nie nutne teraz).