Vocabulary

 • advice ədˈvaɪsrada
 • agree with sth əˈgriːsúhlasiť s čím
 • after ˈɑːftəpo neskôr
 • all ɔːlvšetok, celý
 • all the time ɔːl ðə taɪmstále
 • also ˈɔːlsəʊtiež
 • always ˈɔːlweɪzvždy
 • animal ˈænɪməlzviera
 • bed bεdposteľ
 • beer bɪəpivo
 • before bɪˈfɔːpred časovo
 • believe bɪˈliːvveriť, myslieť si
 • break breɪk1 rozbiť, zlomiť, 2 pauza, prestávka
 • breakfast ˈbrεkfəstraňajky
 • bring brɪŋpriniesť, priviezť
 • care kεəstaros(tlivos)ť
 • care for sb/sth kεəstarať sa o koho/čo
 • care about sth kεəzáležať komu na čom
 • change tʃeɪndʒzmeniť (sa)
 • cost kɒststáť koľko o cene
 • daily routine ˈdeɪlɪ ruːˈtiːndenný režim
 • duty ˈdjuːtɪpovinnosť, úloha
 • every ˈεvrɪkaždý
 • exercise ˈεksəˌsaɪzcvičiť
 • family ˈfæmɪlɪrodina
 • father ˈfɑːðəotec
 • fit fɪtfit, zdatný fyzicky
 • flat flætbyt
 • get up gεt ʌpvstať z postele ap.
 • go shopping gəʊ ˈʃɒpɪŋísť nakúpiť
 • keep kiːp(u)držať (sa) stav
 • like laɪkako podobne ap.
 • live lɪvžiť, bývať
 • love lʌvľúbiť, milovať
 • mean miːnznamenať
 • meat miːtmäso
 • mostly ˈməʊstlɪväčšinou
 • nobody ˈnəʊbədɪnikto
 • often ˈɒft<sup>ə</sup>nčasto
 • once wʌnsraz
 • outside ˌaʊtˈsaɪdvonku
 • prefer sth prɪˈfɜːd(áv)ať prednosť
 • prepare prɪˈpεəpripraviť
 • be quiet biː ˈkwaɪətbyť potichu
 • regularly ˈrεgjʊləlɪpravidelne
 • remember rɪˈmεmbəpamätať si
 • return rɪˈtɜːnvrátiť (sa)
 • several ˈsεvrəlniekoľko
 • schedule ˈʃεdjuːlrozvrh
 • simple ˈsɪmp<sup>ə</sup>lprostý, jednoduchý
 • sometimes ˈsʌmˌtaɪmzniekedy občas ap.
 • sport spɔːtšport
 • swim swɪmplávať
 • times taɪmz(-)krát
 • together təˈgεðəspolu, spoločne
 • tram træmelektrička
 • tight taɪtnabitý program
 • try traɪskúsiť, snažiť sa
 • twice twaɪsdvakrát
 • up ʌphore, nahor
 • usually ˈjuːʒʊəlɪzvyčajne
 • wake (up) weɪk (ʌp)zobudiť (sa)
 • walk the dog wɔːk ðə dɒgísť von so psom
 • whole həʊlcelý

Spojenie do the shopping alebo do some shopping je slovensky nakúpiť (si).