John lives with his parents and sister.
dʒɒn lɪvz wɪθ hɪz ˈpεərənts ænd ˈsɪstə
John býva s rodičmi a sestrou.
He likes to do many things.
hɪ laɪks tə dʊ ˈmεnɪ θɪŋz
Rád robí veľa vecí.
John is very busy. He has a tight schedule.
dʒɒn ɪz ˈvεrɪ ˈbɪzɪ hɪ hæz ə taɪt ˈʃεdjuːl
John je veľmi zaneprázdnený. Má nabitý program.
He has a lot of duties every day.
hɪ hæz ə lɒt əv ˈdjuːtɪz ˈεvrɪ deɪ
Každý deň má hŕbu povinností.
He gets up at seven a.m. and wakes up his sister.
hɪ gεts ʌp æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˌeɪˈεm ænd weɪks ʌp hɪz ˈsɪstə
Vstáva o siedmej ráno a zobudí sestru.
He makes the bed and then he takes a shower.
hɪ meɪks ðə bεd ænd ðεn hɪ teɪks ə ˈʃaʊə
Ustelie si posteľ a potom si dá sprchu.
He prepares breakfast for the whole family.
hɪ prɪˈpεəz ˈbrεkfəst fə ðə həʊl ˈfæmɪlɪ
Pripraví raňajky pre celú rodinu.
Then he has breakfast and gets dressed.
ðεn hɪ hæz ˈbrεkfəst ænd gεts drεst
Potom sa naraňajkuje a oblečie.
He leaves for school at 7:30.
hɪ liːvz fə skuːl æt ˈsεv<sup>ə</sup>n ˈθɜːtɪ
Odchádza do školy o 7:30.
He usually goes by bus.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ gəʊz baɪ bʌs
Zvyčajne chodí autobusom.
Sometimes he also takes the tram.
ˈsʌmˌtaɪmz hɪ ˈɔːlsəʊ teɪks ðə træm
Niekedy ide aj električkou.
After school, he walks the dog.
ˈɑːftə skuːl, hɪ wɔːks ðə dɒg
Po škole ide von so psom.
Then he plays with his friends.
ðεn hɪ pleɪz wɪθ hɪz frεndz
Potom sa hrá s kamarátmi.
On Wednesdays he takes English lessons.
ɒn ˈwεnzdɪz hɪ teɪks ˈɪŋglɪʃ ˈlεs<sup>ə</sup>nz
V stredu chodí na hodiny angličtiny.
He returns home early on Fridays.
hɪ rɪˈtɜːnz həʊm ˈɜːlɪ ɒn ˈfraɪdɪz
V piatok sa vracia domov skoro.
He usually helps his mum in the afternoon.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ hεlps hɪz mʌm ɪn ðə ˌɑːftəˈnuːn
Popoludní zvyčajne pomáha mame.
They often go shopping together.
ðeɪ ˈɒft<sup>ə</sup>n gəʊ ˈʃɒpɪŋ təˈgεðə
Často chodia spolu nakupovať.
He does homework with his sister in the evening.
hɪ dʌz ˈhəʊmˌwɜːk wɪθ hɪz ˈsɪstə ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Večer robí so sestrou domáce úlohy.
After that, he usually reads or watches TV.
ˈɑːftə ðæt, hɪ ˈjuːʒʊəlɪ riːdz ɔː wɒtʃɪz ˌtiːˈviː
Potom si zvyčajne číta alebo pozerá televíziu.
He also likes playing games.
hɪ ˈɔːlsəʊ laɪks pleɪŋ geɪmz
Tiež rád hrá hry.
He goes to bed at about ten p.m.
hɪ gəʊz tə bεd æt əˈbaʊt tεn ˌpiːˈεm
Asi o desiatej chodí spať.
Then he sleeps like a log.
ðεn hɪ sliːps laɪk ə lɒg
Potom spí ako drevo.
Good night, John! Sleep well!
gʊd naɪt, dʒɒn! sliːp wεl!
Dobrú noc, John! Dobre sa vyspi.

Označte všetky tvary slovies v jednoduchom prítomnom čase v 3. osobe jednotného čísla. Všímajte si použitie koncovky -s.

Jun 5 6 7 8 9
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9 AM call Frank take kids to school plane to London
12 AM business lunch meet Jane meeting with Mr Hills bus to airport
4 PM pick up kids tennis dinner with Mr Jones
6 PM gym dinner at mum's football theatre with Jane

Pozor! Pre slovenské niekedy nemôžeme zamieňať slová sometimes a sometime! Sometimes sa používa ako občas (Niekedy ma naozaj hnevá.). Sometime sa používa v kontexte raz v budúcnosti. (Príď niekedy k nám!)

Fráza sleep like a log znamená spať ako zabitý (doslova: ako poleno). Zapamätajte si frázu: I have a tight schedule. - Mám nabitý program.