Useful phrases

Cestovanie a dovolenka

Do you like travelling?
[]
Rád cestuješ?
How often do you go abroad?
[]
Ako často chodíš do zahraničia?
Where are you going on holiday?
[]
Kam idete na dovolenku?
Where did you go last year?
[]
Kde ste boli vlani?
How was your holiday?
[]
Aká bola dovolenka?
We went to the seaside.
[]
Boli sme pri mori.
We went on a road trip around ...
[]
Obišli sme autom celé...
We spent two weeks in the mountains.
[]
Strávili sme dva týždne na horách.
We travelled the whole country.
[]
Precestovali sme celú krajinu.
We did a lot of sightseeing.
[]
Chodili sme veľa po pamiatkach.
Do you fly on holiday?
[]
Lietaš na dovolenku (lietadlom)?
I usually drive.
[]
Zvyčajne jazdím autom.
I prefer travelling by train.
[]
Radšej cestujem vlakom.
Do you hitchhike?
[]
Jazdíš stopom?
How do I get to the airport?
[]
Ako sa dostanem na letisko?
Can you pick me up at the airport?
[]
Môžete ma vyzdvihnúť na letisku?
My plane lands at ...
[]
Moje lietadlo pristáva o...
Is this the right way to ...?
[]
Ide sa tadiaľto do...?
Can I get there by car?
[]
Dostanem sa tam autom?
Where can I park my car?
[]
Kde môžem zaparkovať?
Which bus goes to ...?
[]
Ktorý autobus ide do...?
Do I have to change buses?
[]
Musím prestupovať?
Where do I get off?
[]
Kde mám vystúpiť?
Can you show us around?
[]
Môžete nás tu previesť?
We want a guided tour.
[]
Chceme prehliadku so sprievodcom.
How long does the tour take?
[]
Ako dlho (po)trvá prehliadka?

Guide gaɪd je sprievodca (osoba aj príručka). Je to ale aj sloveso znamenajúce sprevádzať (turistov ap.) Guided tour je prehliadka so sprievodcom.

Frázové sloveso get off znamená vystúpiť. Jeho opak nastúpiť je sloveso get on (do vlaku, autobusu) či get in (do auta). Viac frázových slovies sa naučíte postupne v ďalších lekciách.

Ubytovanie

book a room, make a reservation
[]
zarezervovať si izbu
arrive at reception
[]
doraziť na recepciu
check in at the hotel
[]
prihlásiť sa v hoteli
check out of the hotel
[]
odhlásiť sa z hotela
I'm looking for cheap accommodation.
[]
Hľadám lacné ubytovanie.
Can you recommend a place to stay?
[]
Môžete odporučiť, kde sa ubytovať?
Is there a good hotel nearby?
[]
Je neďaleko nejaký dobrý hotel?
Take me to the Marriott Hotel.
[]
Zavezte ma do hotela Marriott.
Do you have any vacancies?
[]
Máte voľné izby?
We are fully booked.
[]
Máme plno.
I have a reservation here.
[]
Mám tu rezerváciu. pokoja
How long are you going to stay?
[]
Ako dlho sa zdržíte?
I'm going to stay for three nights.
[]
Zostanem tri noci.
Can I have my room key, please?
[]
Prosím kľúč od izby.
Where are you staying?
[]
Kde bývate? v ktorom hoteli ap.
I'm staying in a hotel.
[]
Bývam v hoteli. Som tam ubytovaný.
We'll spend the night here.
[]
Strávime noc tu.
Can I stay overnight?
[]
Môžem (tu) zostať cez noc?
Can you put me up for the night?
[]
Môžete ma na noc ubytovať?
Where do you usually stay on holiday?
[]
Kde zvyčajne na dovolenke bývate?
I prefer private accommodation.
[]
Mám radšej ubytovanie v súkromí.
We like staying in camps.
[]
Radi bývame v kempoch.
I'm leaving.
[]
Odchádzam.
Can I have the bill?
[]
Môžem dostať účet?

No vacancies nəʊˈveɪkənsɪz - na hoteli, moteli ap. znamená: Obsadené (žiadne voľné izby). Pozor! Hotelový apartmán je anglicky suite swiːt nie apartment əˈpɑːtmənt! Apartment je, ako už vieme, v americkej angličtine bežný byt.

Pri pasovej kontrole sa vás colník môže bežne spýtať: Business or pleasure? ˈbɪznɪs ɔːˈplεʒə - Ste tu obchodne alebo za zábavou? Stačí odpovedať len business (obchodne) alebo pleasure (za zábavou). My pleasure. ale znamená Rado sa stalo. (na ďakujem)