Vocabulary

 • a bit ə bɪttrocha, trochu
 • accept əkˈsεptprijať ponúkané
 • action film ˈækʃən fɪlmakčný film
 • another əˈnʌðəďalší, ešte jeden
 • at least æt liːstaspoň
 • attractive əˈtræktɪvatraktívny, príťažlivý
 • beard bɪədbrada, fúzy
 • bike baɪkbicykel
 • blonde blɒndblonďavý
 • cap kæpčiapka
 • careful ˈkεəfəlopatrný
 • catch kætʃchytiť
 • chance tʃɑːnsšanca
 • cleaning kliːnɪŋupratovanie
 • could kʊdmohol by (som)
 • difference ˈdɪfərənsrozdiel
 • dislike dɪsˈlaɪknemať rád
 • dislikes dɪsˈlaɪksneobľúbené činnosti
 • door dɔːdvere
 • dress drεsšaty dámske
 • dress osf drεsobliecť sa
 • either ˈaɪðəktorýkoľvek z dvoch
 • else εlsiný nie tento ap.
 • enough ɪˈnʌfdosť
 • enter sth ˈεntəvstúpiť kam
 • everybody ˈεvrɪˌbɒdɪkaždý človek
 • everything ˈεvrɪˌθɪŋvšetko
 • fat fættučný obézny
 • floor flɔːpodlaha
 • glasses ˈglɑːsɪzokuliare
 • find out faɪnd aʊtzistiť
 • handsome ˈhændsəmpekný o mužovi ap.
 • heel hiːlpäta, podpätok
 • inside ˌɪnˈsaɪdvnútri
 • jacket ˈdʒækɪtsako, bunda
 • kind kaɪnddruh
 • lazy ˈleɪzɪlenivý
 • likes laɪksobľúbené činnosti
 • look after sb/sth lʊk ˈɑːftə(po)starať sa o koho/čo
 • middle ˈmɪd<sup>ə</sup>lstred
 • music ˈmjuːzɪkhudba
 • neck nεkkrk
 • ought to ɔːt təmal by (si)
 • over ˈəʊvəcez
 • pale peɪlbledý
 • perhaps pəˈhæpssnáď, možno
 • pretty ˈprɪtɪpekný dievča ap.
 • quite kwaɪtcelkom, dosť
 • really ˈrɪəlɪnaozaj, skutočne
 • repair rɪˈpεəopraviť
 • series ˈsɪəriːzseriál, séria
 • shirt ʃɜːtkošeľa
 • shop ʃɒpobchod
 • should ʃʊdmal by (si)
 • slim slɪmštíhly
 • slow sləʊpomalý
 • stairs stεəzschody
 • strange streɪndʒdivný, zvláštny
 • sweater ˈswεtəsveter
 • table ˈteɪb<sup>ə</sup>lstôl
 • tea tiːčaj
 • trousers ˈtraʊzəznohavice
 • turn tɜːnobrátiť (sa)
 • under ˈʌndəpod
 • unless ʌnˈlεspokiaľ nie
 • (be) used to sth (biː) juːzd tə(byť) zvyknutý na čo
 • wash wɒʃumyť
 • watch wɒtʃhodinky
 • wear wεənosiť, mať na sebe
 • window ˈwɪndəʊokno