Úvod

Ako sa učiť cudzí jazyk Neverte tomu, že nemáte talent na jazyky alebo že ste na ne už starí. S nami zvládnete viac než len základy. Prinášame zoznam častých problémov a ponúkame riešenia, ako ich možno prekonať. 1.Už ste sa cudzí jazyk učili a nepodarilo sa? Nevzdávajte to a vytýčte si reálne ciele.
 • Uvedomte si, prečo sa jazyk učíte. Ak sa len chystáte na dovolenku, nemusíte poznať všetky gramatické pravidlá, zamerajte sa najmä na tematickú slovnú zásobu. Potrebujete písať a čítať alebo skôr rozprávať a pochopiť hovorené slovo?
 • Neučte sa jazyk ako zložitý systém, učte sa s nami skrátka HOVORIŤ JAZYKOM.
 • Snažte sa jazyk učiť priebežne, najlepšie každý deň, kedykoľvek a kdekoľvek je to možné.
2.Bojíte sa rozprávať?
 • Pripravili sme pre vás modelové situácie nahovorené rodenými hovoriacimi tak, aby ste sa mohli pripraviť.
 • Rozprávajte sa nahlas sami so sebou. Zvyknete si tak na to, že váš hlas znie v cudzom jazyku inak.
 • Zamerajte sa na počúvanie, aby ste dostali cudzí jazyk do uší. Podprahovo tak vnímate veľa ďalších javov, okrem iného aj gramatické zákonitosti.
 • Používajte jazyk čo najviac aktívne. Píšte a hovorte (aj keby ste mali len opakovať text z rádia, pesničiek ap.)
3.Nemáte na slovíčka hlavu? Vyskúšajte rôzne metódy.
 • Vypočujte si slovíčka a vyslovujte ich nahlas, pomôže Vám to zafixovať si ich výslovnosť.
 • Učte sa slovíčka v širšom kontexte.
 • Slovo použité v konkrétnej vete či slovnom spojení si vždy zapamätáte ľahšie.
 • Nevynechajte ani tradičné časté opakovanie.
 • Slovíčka si zapisujte - niekomu pomáhajú kartičky - z jednej strany slovenčina, z druhej preklad. Učiť sa budete už len tým, že si kartičky sami napíšete.
 • Ťažké slovíčka si nalepte doma tak, aby ste ich mali neustále na očiach.
 • Jeden gramatický tvar sa učte zároveň s ostatnými tvarmi daného slovíčka. Slovesá sa pokúste ihneď použiť vo vete - skúšajte ich časovať v rôznych osobách (učím sa, učíš sa...) a prepojiť s kontextom, ktorý sa nachádza v učebnici alebo v slovníkoch.
 • Zatrieďujte si slovíčka do tzv. jazykových hniezd podľa toho, ako spolu súvisia (napr. učiteľ, učiteľka, učiť sa ap.). Môžete skúsiť vytvárať aj myšlienkové mapy.
4.Zabúdate? To je úplne normálne. Ak sa k slovíčkam, frázam či ustáleným spojeniam nebudete vracať, začnete ich zabúdať. Zabráňte tomu tak, že sa obklopíte cudzím jazykom.
 • Čítajte v cudzom jazyku, najlepšie nahlas, prípadne využite audioknihy a vybrané vety čo najviac opakujte. Z novín a časopisov sa najskôr zamerajte na reklamy alebo krátke texty.
 • Sledujte filmy a seriály v origináli. Zapnite si titulky, ideálne v jazyku originálu.
 • K obľúbeným filmom sa vracajte. Sami sa presvedčíte, že im budete rozumieť oveľa lepšie.
 • Počúvajte online rádia, na začiatok sú dobré napr. zjednodušené správy, pri ktorých môržete sledovať aj cudzojazyčný text.
 • Prehrajte si obľúbenú pieseň, ku ktorej si nájdete na internete text, preložte si kľúčové slová, aby ste pochopili zmysel.
 • Počúvajte rodených hovoriacich vždy, keď máte príležitosť. Sústreďte sa pritom nielen na porozumenie, ale aj na ich výslovnosť.
5.Bojíte sa, že urobíte chybu?
 • Najčastejšie chyby vznikajú pri použití slova v nesprávnom význame v nesprávnej situácii. Nemá význam snažiť sa naučiť celý slovník alebo memorovať gramatické pravidlá či tabuľky. Oveľa užitočnejšie je učiť sa celé vety s jasným kontextom. Z nich potom možno spätne odvodiť aj gramatické pravidlo alebo ho nahradiť inými slovíčkami.
 • Majte poruke dobrý aktuálny slovník, prípadne využívajte kvalitné online slovníky, ktoré ponúkajú aj audionahrávky výslovnosti.
6.Je pre vás učenie jazyka nuda?
 • Osvojovanie cudzieho jazyka dnes rozhodne nie je len o sedení nad knihami či riešení cvičení na online portáli. Využite mobilné aplikácie, online slovníky alebo iné dostupné internetové zdroje.
 • Nájdite si napríklad na YouTube cudzojazyčné videá. Čítajte online diskusie a blogy, ktoré sa venujú aktuálnym témam.
 • Snažte sa skrátka urobiť si z učenia zábavu. Budete prekvapení, ako ľahko a prirodzene si potom nové vedomosti osvojíte.
Ako na nemčinu Nemčina môže Slovákom na prvý pohľad pripadať cudzorodo a zložito, ako jazyk plný nevysloviteľných zloženín. Na druhý pohľad ale zistíte, že je to snáď najjednoduchší neslovanský jazyk, ktorý sa môžete naučiť. Mnohoročné susedské spolunažívanie zanechalo výraznú stopu v slovnej zásobe i fungovaní jazyka. Nemusíte mať strach prekladať veľa vecí doslovne, a to vrátane prísloví a rôznych ustálených spojení. Je veľká šanca, že sa po nemecky povedia rovnako (napr. blší trh - der Flohmarkt). Veľa slovíčok si ľahko zapamätáte, pretože majú obdobu v spisovnej či hovorovej slovenčine (cukor, musieť, vercajg). Podobne ako slovenčina aj nemčina odvodzuje predponové slovesá. Zjednoduší vám to prekladanie i skladanie slovies typu pred-staviť/vor-stellen. A čo tie krkolomné dlhé slová? Stačí ich správne rozložiť a prečítať po častiach. Zrazu sa vám nebudú zdať také nevysloviteľné. Napríklad devätnásťpísmenové slovo Geburtstagsgeschenk (darček k narodeninám) tvoria tri jednoduché slovíčka - Geburt + Tag + Geschenk. Pre tých, ktorí sa nemčinu učia, je tento rys skôr výhodou. Hneď ako zvládnete určitý objem základnej slovnej zásoby, ľahko si ju môžete rozširovať skladaním slov podľa pomerne jednoduchých pravidiel. Funguje to aj naopak - pri čítaní neznámych slov si mnohé zloženiny bez ťažkostí preložíte. Nemčina má členy, ktoré z nášho jazyka nepoznáme, avšak rod podstatných mien (vyjadrený práve členom) sa v mnohých prípadoch zhoduje s rodom v slovenčine. Pre začiatočníka býva postrachom nekonečné množstvo koncoviek pri skloňovaní prídavných mien. Ide však o záležitosť, ktorá nie je bezpodmienečne nutná - aj s nesprávnou koncovkou vás Nemec pochopí. Ušetrenú energiu venujte pochopeniu stavby nemeckej vety, v ktorej zásadné informácie stoja často až na konci. Pri konverzácii v nemčine musíte byť trpezliví a neskákať druhým do reči, pretože vám ľahko môže uniknúť pointa. Základom nemčiny je naučiť sa vnímať vetu ako celok. Počúvajte rodených hovoriacich, čítajte súvislé texty a pri preklade začínajte od konca vety. Hneď ako si na to zvyknete, pôjde všetko ľahšie. Gramatické pravidlá vám začnú dávať zmysel.
Sprievodca učebnicou Učebnica je určená začiatočníkom a mierne pokročilým, poslúži však aj tzv. večným začiatočníkom alebo tým, ktorí si chcú cudzí jazyk rýchlo oprášiť. Cieľom učebnice je poskytnúť používateľovi v čo najprehľadnejšej a zrozumiteľnej podobe všetko potrebné k tomu, aby bol schopný na základnej úrovni porozumieť písanému i hovorenému jazyku, dorozumieť sa v bežných každodenných situáciách na ulici, v práci či pri cestovaní v zahraničí. Učebnica zodpovedá úrovni A1-A2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Dôraz sa kladie na praktický prístup k osvojovaniu cudzieho jazyka bez zbytočnej teórie. Všetky výklady sú doplnené množstvom jasných praktických príkladov so slovenským prekladom, aby ste problematike ľahko porozumeli. Učebnica sa člení na 20 lekcií. Každá piata je vždy opakovacia - zahŕňa síce novú slovnú zásobu, ale slúži na opakovanie už zvládnutej látky, nenájdete v nej žiadnu novú gramatiku. Záverečná kapitola obsahuje prehľad všetkého podstatného z prebranej gramatiky.
Ako s učebnicou pracovať Nasledujúci postup nepovažujte za jediný možný. Samoštúdium cudzieho jazyka je veľmi individuálna záležitosť a je potrebné, aby si každý používateľ vyskúšal, aký postup mu vyhovuje. 1.Prečítajte si kapitolu o výslovnosti na začiatku učebnice. Majte však na pamäti, že jej zmyslom nie je, aby ste sa pravidlá naučili naspamäť. Výslovnosť sa učte na slovíčkach, ktoré nájdete v jednotlivých lekciách, a k tejto kapitole sa vracajte, ak budete mať pochybnosti. 2.Predtým, než sa začnete učiť slovíčka a frázy, prehrajte si nahrávku úvodného textu, pokúste sa mu porozumieť, najlepšie len počúvaním. Až následne si prečítajte text a zoznámte sa so slovnou zásobou (frázy za článkami a jednotlivé slovíčka na konci lekcie). Úvodné texty si môžete napísať aj ako diktát, nové slovíčka a frázy si lepšie zapamätáte. 3.Slovnú zásobu (slovíčka a frázy) sa učte postupne a vždy ich opakujte nahlas. Následne si slovíčka vypíšte, ideálne v použitých vetách či spojeniach. Ak vám napriek tomu budú niektoré slovíčka chýbať, môžete použiť slovníky, konverzácie a hovorníky vydávané vydavateľstvom Lingea. 4.Sústreďte sa na otázky za úvodným textom na sivom pozadí. Overíte si tak, či ste textu porozumeli. Riešenie týchto úloh nájdete v priloženom kľúči. 5.Prejdite k výkladu gramatiky. Myslite však na to, že zmyslom štúdia jazyka nie je naučiť sa pravidlá naspamäť. Praktický význam poučiek i slovíčok sa najlepšie naučíte v kontexte konkrétnych viet. Rozhodne nezúfajte, ak urobíte chybu. Gramatiku sa môžete učiť postupne a vracať sa k nej. Keď zabudnete, v ktorej lekcii sa daný gramatický jav preberal, nazrite do podrobného registra. 6.Na záver sa pustite do cvičení. Prvé cvičenia venujeme porozumeniu textu, prípadne hovorenej reči či písaniu. Nechýbajú ani cvičenia zamerané na výslovnosť. Nasleduje precvičovanie preberaných gramatických javov a slovnej zásoby. Riešenie všetkých cvičení nájdete v priloženom kľúči. Na rozdiel od mnohých iných učebníc uvádzame vždy správne riešenie, a to aj v prípade úloh na tvorenie viet. 7.Hneď ako sa naučíte všetky slovíčka a zvládnete všetky cvičenia danej lekcie bez toho, aby ste nazerali do riešenia v kľúči, môžete smelo pokročiť do nasledujúcej lekcie a postupovať spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. 8.Nezabúdajte sa pravidelne vracať k predchádzajúcim lekciám, aby sa vám gramatika a slovíčka udržali v pamäti. Príkladové vety z predchádzajúcich lekcií môžete navyše obmeňovať pomocou novej slovnej zásoby. Želáme vám veľa úspechov a zábavy pri štúdiu s novou učebnicou.