e-mail

e-mail

An der Rezeption

Rezeptionistin:
Guten Tag, Herr Huber. Was kann ich für Sie tun?
Dobrý deň, pán Huber. Čo môžem pre Vás urobiť?
Herr Huber:
Ich muss jetzt ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Können Sie mir ein Taxi bestellen?
Musím teraz vybaviť pár vecí v meste. Môžete mi objednať taxík?
Rezeptionistin:
Gerne.
Rada.
Herr Huber:
Wo ist ein Geldautomat und ein Postamt? Ich will Geld abheben und Briefmarken kaufen.
Kde je bankomat a pošta? Chcem vybrať peniaze a kúpiť známky.
Rezeptionistin:
Das Taxi kann Sie zum Postamt bringen und gleich daneben befindet sich auch die Bank.
Taxík vás môže doviezť k pošte a hneď vedľa je tiež banka.
Herr Huber:
Wunderbar! Ich möchte noch zwei Probleme melden.
Výborne! Chcem ešte nahlásiť dva problémy.
Herr Huber:
Erstens ist die Klimaanlage kaputt. Sie funktioniert nicht richtig.
Po prvé, je pokazená klimatizácia. Nefunguje správne.
Herr Huber:
Zweitens sind unsere Nachbarn zu laut.
Po druhé, naši susedia sú príliš hluční.
Rezeptionistin:
Das tut mir leid! Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oder möchten Sie gleich das Zimmer wechseln?
To je mi ľúto! Dám všetko opäť do poriadku. Alebo by ste chceli hneď vymeniť izbu?
Herr Huber:
Nein, noch nicht. Vielleicht lässt sich die Klimaanlage reparieren und die Nachbarn schlafen heute ruhig.
Nie, ešte nie. Možno sa dá klimatizácia opraviť a susedia budú dnes pokojne spať.
Herr Huber:
Oh, ich habe noch den Schlüssel in meiner Tasche. Darf ich Sie um etwas bitten?
Ó, mám ešte kľúč vo vrecku. Smiem vás o niečo poprosiť?
Herr Huber:
Übergeben Sie ihn meiner Frau?
Odovzdáte ho mojej žene?
Rezeptionistin:
Klar, ich erledige das.
Samozrejme, zariadim to.
Rezeptionistin:
Das Taxi ist schon da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag in unserer Stadt.
Taxík je už tu. Želám vám pekné popoludnie v našom meste.

Slovo die Tasche neznamená len taška, ale aj vrecko.

Nájdite zložené podstatné mená. Aké slová ich tvoria? Skúste odhadnúť ich význam a preložte so slovníkom.