Übungen

Vyhľadajte v úvodných textoch tieto vety.

1 Choď do pekárne.
2 Ukáž ešte tú tortu.
3 Pozri sa, tie kvetiny sú nádherné.
4 Poďme teraz rýchlo k Anne.
5 Stretneme sa pred domom.
6 Zavri prosím tú krabicu.
7 Počkaj na mňa.
8 Príď prosím o tri štvrte na sedem.

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: holen, gegen, zeigt, Geburtstag, dem, Schachtel, soll, sind, zum.

1 Anna hat heute .
2 Martin soll Bäcker gehen und die Torte .
3 Die Torte ist in einer .
4 Clara trifft Martin vor Haus.
5 Martin auf Clara dort warten.
6 Sie sollen zu Anna sechs kommen.
7 Martin Clara die Torte.
8 Die Blumen wunderschön.

Odpovedzte celou vetou na otázky podľa úvodných textov.

1 Bis wann muss Clara arbeiten?
2 Warum soll Martin zum Bäcker gehen?
3 Um wie viel Uhr trifft Martin Clara vor dem Haus?
4 Wann sollen sie Anna besuchen?
5 Ist Herr Wagner morgen früh gegen acht zu Hause?
6 Um wie viel Uhr muss Herr Wagner aus dem Haus?
7 Ab wann arbeitet Herr Wagner?
8 Wo arbeitet Herr Wagner?
9 Wann geht Herr Wagner essen?

Spojte časové údaje.

 • 1 Mittag
 • 2 Viertel vor drei
 • 3 halb eins
 • 4 Mitternacht
 • 5 Viertel nach sieben
 • a 24:00
 • b 12:00
 • c 7:15
 • d 12:30
 • e 14:45

Zoraďte časové údaje.

 • 1. Es ist Viertel vor zwölf.
 • 2. Es ist Viertel nach zwölf.
 • 3. Es ist Mittag.
 • 4. Es ist zehn vor zwölf.

Zoraďte časové údaje.

 • 1. am Mittag
 • 2. am Abend
 • 3. um Mitternacht
 • 4. am Vormittag
 • 5. am Morgen
 • 6. morgen früh
 • 7. in der Nacht
 • 8. am Nachmittag

Všimnite si, že sa hovorí am Mittag (v poludnie), ale um Mitternacht (o polnoci).

Koľko je hodín? Vypočujte si nahrávku a doplňte číslovky.

1 Es ist .
2 Es ist .
3 Es ist .
4 Es ist .
5 Es ist .
6 Es ist .
7 Es ist .

Vyberte správny variant.

1 Ich arbeite von/aus 8 Uhr zu/bis 16 Uhr.
2 Herr Wagner wartet von/ab halb neun in der Arbeit.
3 Er kommt erst am/um Mitternacht.
4 Sie ist nicht an/in der Nacht zu Hause.
5 Sie treffen sich täglich um/am Mittag.
6 Ich komme morgen früh um/ab sieben.
7 im/ab neun hat er ein Gespräch.

Vyberte vhodnú reakciu.

 • 1 Wie spät ist es?
 • 2 Wann kommt Lisa?
 • 3 Wie lange dauert es?
 • 4 Wann bist du in der Arbeit?
 • 5 Bist du schon da?
 • a Ich arbeite von 8 bis 16.
 • b Es ist 20:30.
 • c Nein, ich komme in 5 Minuten.
 • d Sie kommt gegen Mittag.
 • e Es dauert schon seit gestern.

Utvorte otázky.

1 Ein Tag dauert 24 Stunden.
2 Ein Stück Apfelkuchen kostet 4 Euro 40. koľko
3 Ich komme gegen 5 Uhr nach Hause. o koľkej
4 Nach Berlin fährt sie im April.
5 Ich wohne in der Münzgasse 6.
6 Meine Telefonnummer ist 98 74 56 32.

Preložte.

1 Prídeme ráno.
2 Prídeme dopoludnia.
3 Prídeme napoludnie.
4 Prídeme popoludní.
5 Prídeme o piatej.
6 Prídeme o 2 hodiny.
7 Prídeme večer.
8 Prídeme o polnoci.
9 Prídeme v noci.
10 Prídeme okolo jednej.
11 Prídeme pred šiestou.
12 Prídeme po šiestej.
13 Prídeme zajtra ráno.
14 Prídeme zajtra večer.

Napíšte číslovky slovami.

1 11
2 120
3 33
4 101
5 25
6 612
7 17
8 1000

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: Schachtel, kosten, zur, lange, tagsüber, wie, bestätigen, Telefonnummer, Paket, abends.

1 ist Ihre Adresse?
2 Der Kurier muss die Zeit noch .
3 trinke ich ein Glas Bier.
4 Die Torte ist in einer .
5 Meine ist 528 598 751.
6 bin ich in der Arbeit.
7 Wie wohnst du in München?
8 Können Sie mir das nach Hause bringen?
9 Ich soll noch Post gehen.
10 Wie viel die Blumen?

Vytvorte rozkazovací spôsob.

1 (du) mir die Fahrkarte.
zeigen
2 (wir) das mal so.
machen
3 (Sie) bitte langsam.
sprechen
4 (du) mal, da ist Peter.
schauen
5 (ihr) , ich komme gleich.
warten
6 (wir) mit diesem Bus.
fahren
7 (du) nicht auf die Straße!
gehen
8 (du) noch ein Stück.
nehmen
9 (Sie) mir einen Kaffee, bitte.
bringen

Požiadajte dané osoby, aby urobili to, čo nerobia.

1 Herr Klein spricht nicht.
2 Das Kind isst nicht.
3 Martin wartet nicht.
4 Clemens läuft nicht schnell.
5 Lisa geht nicht zum Bäcker.
6 Die Kinder spielen nicht.
7 Kurt hilft Frau Müller nicht.
8 Simon fährt nicht mit dem Auto.

Preložte.

1 Choď rovno a potom doprava!
2 Hovor, prosím, pomaly.
3 Pomôž mi s večerou, prosím.
4 Vezmi servítky a počkaj na ma.
5 Choď po stoličku.
6 Otvor krabicu.
7 Zjedz ten koláč a potom sa napi čaju.
8 Vezmi si ruksak a už choď.
9 Pozri sa, tá pizza je ale veľká!

Vytvorte záporné vety s nicht, popierajte zvýraznené slovo.

1 versteht – er – das
2 Simon – Zeit – hat – viel
3 Lisa – in Dresden – wohnt
4 habe – Adresse – ich – Ihre
5 die – spielen – auf der Straße – Kinder
6 groß – das – ist – Haus
7 ich – bringe – heute – das – Geld
8 wir – heute – helfen – können – dir

Preložte.

1 Ahoj, ako sa máš?
2 Ahoj, dobre.
3 Stretneme sa dnes večer?
4 Dnes večer bohužiaľ nemôžem prísť. Lisa má narodeniny.
5 Nemám veľa času.
6 Musím ešte vyzdvihnúť kvetiny.
7 Ale už mám knihu. Pozri sa!
8 Otvor tú knihu.
9 Tá kniha je ale nádherná!
10 Počkaj, koľko je hodín?
11 Je štvrť na päť.
12 Prepáč, už musím ísť.
13 Tak zajtra!