Kommunikation

Pozdravy V nemecky hovoriacich krajinách sa môžete stretnúť s pestrou škálou pozdravov. Univerzálne môžete používať nasledujúce pozdravy: Hallo!Ahoj! pri privítaní Tschüs!Ahoj! pri rozlúčení Bis später!, Bis bald!Tak zatiaľ! Guten Morgen!Dobré ráno! Guten Tag!Dobrý deň! Guten Abend!Dobrý večer! Gute Nacht!Dobrú noc! Auf Wiedersehen!Dovidenia! Herzlich willkommen!Vitajte! Nemecké hallo má ďaleko širší záber než naše ahoj, môžete ho použiť pri zdravení personálu v obchodoch a službách, na výletoch pri náhodných stretnutiach a podobne. Medzi mladými sa často používajú pozdravy prevzaté z iných jazykov ako hi na privítanie alebo ciao pri rozlúčení. Pri svojich cestách môžete naraziť na úplne iné pozdravy, ktoré súvisia s regionálnymi alebo generačnými zvyklosťami. Dobrý den vám Rakúšania povedia slovným spojením grüß Gott (pozdrav pánboh), neformálnemu ahoj zodpovedá servus. Keď budete nocovat u priateľov, môžete v odpovedi na svoje Gute Nacht! tiež počuť Schlaf gut! (dobre sa vyspi).
Zdvorilostné frázy V nemeckých zdvorilostných rozhovoroch zabudnite na slovenskú skepsu. Pokiaľ by ste na otázku Wie geht's? (Ako sa máš?) odpovedali Es geht. (Ide to.), vyvoláte obavy, že sa Vám stalo niečo nepríjemného a bude nasledovať vlna empatických otázok. Ak sa chcete s niekým rozlúčiť pred jeho dlhšou neprítomnosťou, napríklad cestou na dovolenku, povedzte mu Mach's gut! (Maj sa!), evt. Machen Sie es gut! (Majte sa!). Túto frázu môžete tiež použiť, pokiaľ by ste radi niekomu vyjadrili svoju účasť, útechu (vo význame To bude v poriadku/dobré!). Po tomto rozlúčení vždy nasleduje odpoveď typu Danke, tschüs! (ďakujem, ahoj!) alebo Du/Sie auch! (Ty/vy tiež!).
Ospravedlnenia Výraz Entschuldigung môžete bez obáv používať všade, kde aj slovenské prepáčte. Či už ide o zdvorilostnú frázu pri nadväzovaní rozhovoru alebo uprímné ospravedlnenie, keď niekomu stúpite na nohu. Entschuldigung, wie spät ist es?Prepáčte, koľko je hodín? Týmto jednoduchým slovom môžete prekladať aj situácie, v ktorých v slovenčine použijete s dovolením. Entschuldigung!S dovolením! chcem prejsť ap. Ak sa chcete vyjadriť formálnejšie, môžete použiť väzbu so slovesom Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte mein Deutsch.Ospravedlňujem sa za svoju nemčinu. Naopak v hovorovej reči sa bežne stretnete s anglickým sorry.
Tu a tam Ak budete prekladať slovenské tu ako hier a tam ako dort, nič tým nepokazíte. Predovšetkým tam, kde chcete vyjadriť protiklad. Eva wohnt hier.Eva býva tu. Und ich wohne dort.A ja bývam tam. Často narazíte v bežnej reči na slovo da, ktorým sa prekladajú oba významy. Je veľmi rozšírené, nie je však bohužiaľ možné jednoznačne stanoviť pravidlá pre jeho používanie. Wer ist da?Kto je tam? keď niekto zvoní Wir sind schon da.Už sme tu. prišli sme