Kommunikation

Autom, na bicykli, v balóne Pri cestovaní rôznymi dopravnými prostriedkami nemusíte premýšľať o predložkách, skoro vždy môžete použíť väzbu mit etwas fahren. mit dem Auto fahrenísť autom mit dem Zug fahrenísť vlakom mit dem Fahrrad fahrenísť na bicykli Ak vediete pritom daný dopravný prostriedok, stačí spojiť sloveso fahren priamo s názvom dopravného prostriedku bez člena. Pozor! Tieto spojenia majú zvláštne časovanie, podobne ako predponové slovesá. Podrobne si to vysvetlíme v 8. lekcii. Rad fahrenjazdiť na bicykli Auto fahrenjazdiť autom, šoférovať Ballon fahrenlietať balónom
Chodíte alebo radšej beháte? Na vyjadrenie ľudského pohybu používa nemčina niekoľko výrazov. Lišia sa rýchlosťou, účelom aj regionálne. Slovenskému ísť, chodiť zodpovedá nemecké gehen. Ich gehe zur Post.Idem na poštu. Gehen Sie nicht auf die Straße!Nechoďte na ulicu. Ak chcete obdivovať pohybový vývoj svojho dieťaťa, použijete sloveso laufen. Unser Sohn kann schon laufen.Náš syn už vie chodiť. Taktiež ho často budete počuť vo význame ísť pešo. Wir müssen laufen, der Bus ist schon weg.Musíme ísť pešo, autobus je už preč. Ak ste vášniví turisti, tak používajte pre svoju záľubu sloveso wandern. Wir wandern oft im Gebirge.Často chodíme na túry do hôr. Obvykle, v Rakúsku jedine, zodpovedá sloveso laufen slovenskému bežať, behať. Ich muss schon laufen, der Zug kommt in 3 Minuten.Musím už bežať, vlak odchádza o 3 minúty. Er läuft gern Ski.Rád behá na lyžiach. Pokiaľ beháte radi rekreačne, tak svoj pohyb označte slovesom joggen. Ich jogge gern im Park.Rád behám v parku. Slovesom rennen označujeme predovšetkým rýchly pohyb. Er rennt zur Straßenbahn.Beží na električku. Sie rennt um ihr Leben.Beží ako o život. Podstatné meno das Rennen znamená preteky, súťaž, v ktorej ide o rýchlosť.
Aber alebo sondern? Slovenské ale prekladáme väčšinou ako aber. Sú však prípady, keď použijeme výraz sondern. Ako to zistíme? Sondern uvádza novú infomáciu, ktorá popiera a nahradzuje to, čo bolo povedané na začiatku vety. Das Auto ist nicht blau, sondern grün.Auto nie je modré, ale zelené. Das ist kein Buch, sondern ein Film.To nie je kniha, ale film. Ich zahle nicht bar, sondern mit Karte.Nebudem platiť v hotovosti, ale kartou. Aber môžeme použiť vo všetkých ďalších prípadoch. langsam, aber sicherpomaly, ale isto Aber warum?Ale prečo? V súvetiach táto spojka taktiež popiera úvodnú informáciu, tú však upresňuje, rozvíja, pripúšťa iný variant. Der Kuchen ist klein, aber lecker.Koláč je (síce) malý, ale výborný. Ich kann heute nicht kommen, aber ich komme morgen.Dnes (síce) prísť nemôžem, ale prídem zajtra. Ulrike isst keine Süßigkeiten, aber sie mag Schokolade.Ulrike (síce) neje sladkosti, ale čokoládu má rada.
Pre domácich majstrov Sloveso basteln v slovníkoch často nájdete preložené ako majstrovať. Z tohto prekladu na nás dýcha nostalgia a určitá neprofesionalita. Výraz basteln je ale veľmi praktický a moderný. Označujeme ním všetky manuálne aktivity, na základe ktorých niečo vytvárame. Či už len tak pre radosť s deťmi, alebo pre náš úžitok. Sie bastelt gern mit Kindern.Rada niečo vyrába s deťmi. Možeme pritom taktiež niečo vylepšovať, opravovať. Er bastelt an seinem Computer.Vŕta sa v počítači.