Kommunikation

Dni v týždni
der Montag pondelok
der Dienstag utorok
der Mittwoch streda
der Donnerstag štvrtok
der Freitag piatok
der Samstag sobota
der Sonntag nedeľa
Regionálne sa môžete stretnúť s pomenovaním soboty ako der Sonnabend. Všetky dni v týždni sú mužského rodu a viaže sa s predložkou am. Ak chceme vyjadriť opakovanie (každý pondelok), napíšeme názov dňa s malým začiatočným písmenom a pridáme na koniec -s (montags).
Mesiace a ročné obdobia Tiež mesiace a ročné obdobia sú mužského rodu, viažu sa ale s predložkou im.
der Januar január
der Februar február
der März marec
der April apríl
der Mai máj
der Juni jún
der Juli júl
der August august
der September september
der Oktober október
der November november
der Dezember december
Regionálne sa januáru taktiež hovorí der Jänner.
der Frühling jar
der Sommer leto
der Herbst jeseň
der Winter zima
Obúvanie Nemčina nerozlišuje medzi slovesami obliecť a obuť, vyzliecť a vyzuť. V prípade obúvania je iba nutné uviesť, že ide o topánky. Zieh dich an!Obleč sa! Zieh deine Schuhe an!Obuj sa! Pozor! Nemčina nemá zvratné slovesá obuť sa alebo obuť si topánky, vyzuť sa alebo vyzuť si topánky. Vždy používa väzbu nezvratného slovesa s akuzatívom. Eva zieht ihre Schuhe an.Eva si obúva topánky., Eva sa obúva. Eva zieht ihre Schuhe aus.Eva si vyzúva topánky., Eva sa vyzúva.
Prebúdzanie Ste skôr “nočná sova” alebo “ranné vtáča”? Pokiaľ sa vám ráno vstáva ľahko a prebúdzate sa sami od seba, použijete sloveso aufwachen. Ich wache am Wochenende früh auf.Cez víkend sa prebúdzam skoro. Pokiaľ vás niekto alebo niečo musí zobudiť, vyjadríte to slovesom wecken. Wann soll ich dich wecken?Kedy ťa mám zobudiť?