Ein Telefongespräch

Katrin:
Hi, Monika, hör jetzt mal zu, ich habe ein Angebot für dich.
Ahoj, Monika, počúvaj, mám pre teba ponuku.
Monika:
Hallo, ich bin sehr gespannt!
Ahoj, nenapínaj ma!
Katrin:
Wolf ist krank und wir haben also eine Fahrkarte nach Amsterdam übrig. Fährst du mit?
Wolf je chorý a máme tak navyše jeden cestovný lístok do Amsterdamu. Pôjdeš s nami?
Monika:
Wie bitte? Verstehe ich dich richtig? Bietest du mir eine Reise nach Amsterdam an?
Čože? Rozumiem ti dobre? Ponúkaš mi cestu do Amsterdamu?
Katrin:
Genau, das biete ich dir an.
Presne to ti ponúkam.
Monika:
Oh, danke! Ich habe schon etwas vor, aber das kann ich absagen. Ich fahre sehr gerne mit.
Ó, vďaka! Mám už niečo v pláne, ale to môžem zrušiť. Veľmi rada s vami pôjdem.
Katrin:
Super! Der Bus fährt morgen um 6:30 vom Bahnhof ab.
Super! Autobus odchádza zajtra o 6:30 zo stanice.

Vor der Abreise

Oliver:
Warum läufst du so hin und her?
Prečo stále beháš sem a tam?
Monika:
Ich packe jetzt meine Sachen ein, ich fahre nämlich morgen früh mit ein paar Freunden nach Amsterdam. Stell dir das vor!
Balím si veci, idem totiž zajtra ráno s niekoľkými priateľmi do Amsterdamu. Predstav si to!
Oliver:
Oh, das klingt aber gut! Setz dich hin und erzähle.
Ó, to znie ale dobre! Posaď sa a rozprávaj.
Monika:
O. K., ich ruhe mich kurz aus.
Ok, na chvíľu si oddýchnem.

Monika:
Wolf ist krank und kann nicht mitfahren. Sie nehmen mich mit.
Wolf je chorý a nemôže ísť. Berú teda so sebou mňa.
Oliver:
Das nenn' ich Glück! Du bringst mir etwas mit, versprich es!
Tomu hovorím šťastie! Privezieš mi niečo, sľúb mi to!
Monika:
Klar, ich verspreche es.
Jasné, sľubujem.
Oliver:
Wann stehst du morgen auf?
Kedy zajtra vstávaš?
Monika:
Ich stehe gegen fünf auf. Stellst du den Wecker, bitte?
Vstávam okolo piatej. Nastavíš budík, prosím?
Oliver:
Kein Problem. Und wann kommst du zurück?
Žiadny problém. A kedy sa vrátiš?
Monika:
Ich fahre morgen ab und ich komme am Mittwoch zurück, das heißt in fünf Tagen.
Odchádzam zajtra a vraciam sa v stredu, to je o päť dní.
Oliver:
Ich kann mich also endlich mit Peter auf ein Bier treffen.
Môžem ísť teda konečne s Petrom na pivo.
Monika:
Das ist eine gute Idee! Jetzt muss ich aber wieder packen.
To je dobrý nápad! Teraz ale musím zasa baliť.
Oliver:
O. K. Und ich gehe gleich ins Bett. Gute Nacht!
Ok. A ja idem hneď spať. Dobrú noc!
Monika:
Schlaf gut!
Dobrú!

Am Morgen

Am Morgen wacht Monika schon um 4 Uhr auf.
Ráno sa Monika prebudí už o štvrtej.
Sie wäscht sich, putzt sich die Zähne, zieht sich an und frühstückt.
Umyje sa, vyčistí si zuby, oblečie sa a naraňajkuje sa.
Um Viertel nach sechs trifft sie ihre Freunde, steigt in den Bus ein und sie fahren los.
O štvrť na sedem sa stretáva s priateľmi, nastupuje do autobusu a odchádzajú.
Sie packt ihre Decke aus und schläft bald ein. Sie träumt von Amsterdam.
Vybalí si deku a čoskoro zaspí. Sníva o Amsterdame.

Nájdite slovesá, ktoré pri časovaní oddeľujú predponu, tzv. trennbare Verben. Odvoďte si tvar infinitívu.