Wortschatz

 • abends ˈaːbntskaždý večer, po večeroch
 • Adresse die -n aˈdrεsəadresa
 • April der aˈprɪlapríl
 • Arbeit die -n ˈarbaitpráca
 • Bäcker der Bäcker ˈbεkɐpekár
 • bei baipri, u
 • bestätigen bəˈʃtεːtɪgnpotvrdiť
 • Blume die -n ˈbluːməkvetina
 • Buch das Bücher buːxkniha
 • dauern ˈdauɐntrvať
 • Farbe die -n ˈfarbəfarba
 • sich freuen zɪç frɔyəntešiť sa
 • früh fryːskorý, včasný
 • für fyːɐpre
 • Geburtstag der gəˈbuːɐtstaːknarodeniny
 • genau gəˈnaupresne
 • Gespräch das Gespräche gəˈʃprεːçrozhovor
 • gestern ˈgεstɐnvčera
 • heute ˈhɔytədnes
 • holen ˈhoːləndôjsť po, vyzdvihnúť
 • Kunde der Kunden ˈkʊndəzákazník
 • lange ˈlaŋədlho
 • leider ˈlaidɐbohužiaľ
 • lieb liːpmilý
 • morgens ˈmɔrgnskaždé ráno
 • Mittag der ˈmɪtaːkpoludnie
 • Mitternacht die ˈmɪtɐnaxtpolnoc
 • Nachmittag der ˈnaːxmɪtaːkpopoludnie
 • nachmittags ˈnaːxmɪtaːkskaždé popoludnie
 • nachts naxtsv noci, každú noc
 • öffnen ˈœfnənotvoriť
 • Paket das Pakete paˈkeːtbalík
 • schauen ˈʃauənpozrieť sa
 • Schachtel die -n ˈʃaxtlkrabica, škatuľa
 • schließen ˈʃliːsnzatvoriť, zavrieť
 • schnell ʃnεlrýchly
 • spät ʃpεːtneskoro
 • Stunde die -n ˈʃtʊndəhodina 60 minút
 • täglich ˈtεːklɪçdenný, denne
 • tagsüber ˈtaːksyːbɐcez deň
 • Telefonnummer die -n teleˈfoːnnʊmɐtelefónne číslo
 • toll tɔlskvelý, super
 • Torte die -n ˈtɔrtətorta
 • treffen du triffst ˈtrεfnstretnúť
 • sich treffen zɪç ˈtrεfnstretnúť sa
 • Treffen das Treffen ˈtrεfnschôdzka
 • Uhr die -en uːɐhodina čas, hodin(k)y
 • Vormittag der ˈfoːɐmɪtaːkdopoludnia
 • vormittags ˈfoːɐmɪtaːkskaždé dopoludnie
 • wann vankedy
 • warten ˈvartnčakať
 • wunderschön ˈvʊndɐˈʃøːnnádherný
 • zeigen ˈtsaignukázať