Redemittel

Wie komme ich zu...?
[viː ˈkɔmə ɪç tsuː?]
Ako sa dostanem do/k/na...?
weit weg
[vait vεk]
ďaleko
weit von hier
[vait fɔn hiːɐ]
ďaleko odtiaľto
Gute Reise!
[ˈguːtə ˈraizə!]
Šťastnú cesta!
Darf ich Sie etwas fragen?
[darf ɪç ziː ˈεtvas ˈfraːgn?]
Smiem sa vás na niečo spýtať?
Gehen Sie nach links.
[ˈgeːən ziː naːx lɪŋks]
Choďte doľava.
nach rechts
[naːx rεçts]
doprava
zu Fuß
[tsuː fuːs]
pešo, peši
Danke schön.
[ˈdaŋkə ʃøːn]
Ďakujem.
Nichts zu danken.
[nɪçts tsuː ˈdaŋkn]
Niet za čo.

Všimnite si, že sloveso fragen nie je v nemčine zvratné a spája sa s akuzatívom, doslova spýtať sa koho/čo.