Übungen

Odkiaľ pochádzajú? Vypočujte si nahrávku a doplňte názvy miest.

1 Sofie kommt aus .
2 Katrin kommt aus .
3 Adam kommt aus .
4 Eva kommt aus .
5 Kurt kommt aus .
6 Jochen kommt aus .
7 Marcus kommt aus .
8 Simon kommt aus .

Doplňte vety pomocou nasledujúcich výrazov: wie, ist, tut, woher, wie, Name, mich, spreche.

1 Entschuldigung, heißen Sie?
2 Mein ist Andrea Schmidt.
3 Das Frau Kunz.
4 Es freut .
5 kommen Sie?
6 mir leid.
7 ist Ihr Name, bitte?
8 Ich Deutsch und Englisch.

Priraďte správnu variantu.

 • 1 Ich bin
 • 2 Das
 • 3 Und wie
 • 4 Wie heißt
 • 5 Wer
 • 6 Woher
 • a bist du?
 • b Nina.
 • c kommen Sie?
 • d heißen Sie?
 • e ist Herr Wirth.
 • f du?

Pozdravte nemecky.

1 Dobrý deň!
2 Dobré ráno!
3 Dobrý večer!
4 Dobrú noc!
5 Ahoj! (privítanie)
6 Dovidenia!
7 Ahoj! (rozlúčenie)
8 Tak zatiaľ!

Vytvorte vety. Dbajte na slovosled otázok a oznamovacích viet.

1 heißen – wie – Sie?
2 Name – Eva – ist – mein.
3 willkommen – Herr Roth – herzlich!
4 ist – und – das – wer?
5 geht – es – wie – Ihnen?
6 bin – ich – Monika.
7 mir – gut – es – geht.

S ktorými všetkými zámenami sa môže spájať daný slovesný tvar?

 • 1 machst
 • 2 wohne
 • 3 arbeitet
 • 4 sprecht
 • 5 heißt
 • 6 spricht
 • 7 trinken
 • a ich
 • b du
 • c er/sie/es
 • d du/er/sie/es/ihr
 • e wir/sie/Sie
 • f ihr
 • g er/sie/es/ihr

Doplňte osobné zámeno.

1 ist nicht zu Hause. Clara
2 besuchen Berlin. Frau und Herr Klein
3 Fährt nach Leipzig? Adam
4 Was studieren , Frau Kunz?
5 freut mich.
6 spreche ein bisschen Deutsch.
7 Wie spricht ? Martin
8 wohnen hier. ich und Adam

Doplňte správny tvar slovesa.

1 Ich in Berlin.
studieren
2 Was du da?
machen
3 Wo ihr?
wohnen
4 Adam aus Leipzig.
kommen
5 Clara nach Hause.
gehen
6 Wie du?
heißen
7 du Deutsch?
sprechen
8 Er als Programmierer.
arbeiten
9 Ich Ulrike.
heißen
10 Wir schon nach Hause.
fahren

Spýtajte sa suseda.

1 Kde pracuješ?
2 Čo robí Simon?
3 Odkiaľ ste? (vy)
4 Odkiaľ si?
5 Čo pijete? (Vy)
6 Kto teraz hovorí?
7 Kde bývaš?
8 Čo študuješ?

Doplňte sloveso sein v správnom tvare.

1 Ja, ich Peter.
2 Er in Berlin.
3 ihr auch in Berlin?
4 Anna? Nein, sie nicht da.
5 Sie Herr Wirth?
6 du Marc?
7 Peter und Eva Kinder.
8 Wer schon da?

Doplňte sloveso haben v správnom tvare.

1 Ich zwei Brüder.
2 Sie auch Kinder?
3 Er Probleme.
4 ihr Zeit?
5 du Geld?
6 Ich Ferien.
7 Und Eva? sie auch Ferien?
8 Paul und Silvia viel Geld.
9 Ich jetzt viel Zeit.

Doplňte haben alebo sein v správnom tvare.

1 Wir jetzt Ferien.
2 Wir zu Hause.
3 Sofie in Dresden.
4 du zu Hause?
5 ihr in Leipzig?
6 Er Programmierer.
7 Wo du?
8 du Zeit?

Preložte.

1 Ja som Anne.
2 Teší ma.
3 Ako sa máte?
4 Mám sa dobre.
5 Ide to.
6 To je Oliver.
7 Je programátor.
8 Máš čas?
9 Je mi ľúto.
10 Prepáč!

Preložte.

1 Ako sa voláš?
2 Ja som Eva a on sa volá Adam.
3 Pôjdem zajtra domov.
4 Nerozumiem Vám.
5 Hovorím len trochu nemecky.
6 Kde bývaš?
7 Bývam v Berlíne.
8 Čo tu robíš?
9 Pracuješ teraz?
10 Nie, pijem kávu.